Available courses

Господарське право

 • Teacher: Дмитро Валерійович Часовников

Екологічне право

 • Teacher: Іван Васильович Якименко

Виробнича практика

 • Teacher: Анастасія В’ячеславівна Катрич

Юридична клінічна діяльність

 • Teacher: Альбіна Ідаятівна Батечко

Міжнародне право, 081 дфн (поліцейські)

 

 

Викладач курсу

Скляр Надія Михайлівна

Контактний телефон

068-499-26-54

Електронна пошта

[email protected]

 • Teacher: Надія Михайлівна Скляр

Міжнародне право ІІ семестр зфн

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих фахівців  та фахівчинь з права для реалізації завдань Національної поліції України, які мають володіти теоретичними знаннями у сфері міжнародних відносин, практичними вміннями та навичками необхідними для реалізації повноважень; опанування здобувачами/здобувачками  вищої освіти системи знань з міжнародного права, захисту прав людини та основоположних свобод; акцентування уваги здобувачів/здобувачок вищої освіти на складні теоретичні та практичні проблеми сутності та правової природи прав і свобод людини; на основі конкретно-предметного матеріалу сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у здобувачів/здобувачок вищої освіти; формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування норм національного та міжнародного права захисту прав людини.

 

Завдання: оволодіння фундаментальним основам теорії та практики міжнародного права; ознайомлення з нормативними, академічними, доктринальними та іншими джерелами міжнародного права; навчити використанню на практиці теоретичних знань з міжнародно-правових питань, що постають перед міжнародним суспільством;  надання здобувачам та здобувачкам вищої освіти ґрунтовних знань з основних теоретико-правових положень про ознаки, принципи, особливості та правове регулювання міжнародного захисту прав людини, визначення заходів міжнародної відповідальності та її видів; дослідження механізмів різних систем захисту прав людини;  закріплення навичок самостійного аналізу законодавства і правозастосовної практики ЄСПЛ.

 • Teacher: Надія Михайлівна Скляр

Курси підвищення кваліфікації за професійною програмою "Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін"

 • Teacher: Альбіна Ідаятівна Батечко
 • Teacher: Ольга Олегівна Бондаренко
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Наталя Валеріївна Іванюта
 • Teacher: Руслан Віталійович Колосов
 • Teacher: Тетяна Володимирівна Кононенко
 • Teacher: Юлія Михайлівна Короткова
 • Teacher: Галина Вікторівна Мухіна
 • Teacher: Людмила Миколаїівна Ніколенко
 • Teacher: Ольга Михайлівна Пересада
 • Teacher: Тамара Миколаївна Сабельникова
 • Teacher: Ірина Вікторівна Сирмаміїх
 • Teacher: Юлія Сергіївна Хоббі
 • Teacher: Анастасія Геннадіївна Ялі

Міжнародне право 315

Мета курсу: опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності та особливостей, системи, основних принципів та джерел, суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права, опанування знанням міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності.

Завдання: розкрити зміст основних положень теорії міжнародного права, вивчення основних понять та категорій міжнародного права, міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності; вироблення уміння самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел. 063-18-08-007

консультації що середи з 13-14.00

 • Teacher: Юлія Сергіївна Хоббі

Цивільний процес 315/19-(П)-К

 • Teacher: Руслан Віталійович Колосов

Тест

Міжнародне право (курсанти) факультет 1 копия 1

Мета курсу: опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності та особливостей, системи, основних принципів та джерел, суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права, опанування знанням міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності.

Завдання: розкрити зміст основних положень теорії міжнародного права, вивчення основних понять та категорій міжнародного права, міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності; вироблення уміння самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел. 063-18-08-007

консультації що середи з 12-14.00

 

Юридичне документознавство для спеціальності 262

Заходи процесуального примусу в діяльності Національної поліції

 • Teacher: Євген Павлович Коротков

Школа підвищння педагогічної майстерності

 • Teacher: Галина Вікторівна Мухіна
 • Teacher: Ольга Олександрівна Новікова
 • Teacher: Тамара Миколаївна Сабельникова
 • Teacher: Олексій Цуркан

Організація діяльності дільничних офіцерів поліціі (для курсантів)

 • Teacher: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

Нарада для деканів

 • Teacher: Сергій Сергійович Вітвіцький

Нарада для проректорів

 • Teacher: Сергій Сергійович Вітвіцький

Студентсько-курсантське самоврядування

Режим таємності

Навчальна практика

Адміністративний процес спеціальність 262 Правоохоронна діяльність (Маріуполь)

Начальна дисципліна «Адміністративний процес» – це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців та фахівчин у галузі права. Адміністративний процес є органічною складовою іншої навчальної дисципліни – адміністративного права, яке у свою чергу, тісно пов’язане з конституційним правом, теорією та історією держави і права, державним правом зарубіжних країн. На сьогоднішній день в адміністративно-правовій науці існує три підходи до розуміння адміністративного процесу. Розробники курсу поклали в його основу судову концепцію розуміння сутності адміністративного процесу, яка обмежує його існування лише рамками адміністративного судочинства як форми правосуддя.

Розробник дистанційного курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Мердова Ольга Миколаївна (тел. +380953521043)

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Віра Вікторівна Полякова
 • Teacher: Валентин Сергійович Тулінов

Нормотворча дiяльнicть

 • Teacher: Маргарита Олександрівна Кравцова
 • Teacher: Олег Туренко

Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції

 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції

 • Teacher: Ганна Сергіївна Буга
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством

 • Teacher: Катерина Георгіївна Маслєнікова
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

Управління в правоохоронних органах

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Валентин Сергійович Тулінов

Управління в правоохоронних органах

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна "Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку" - є дисципліною професійно-практичного спрямування, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що визначає організацію та особливості забезпечення публічної безпеки і порядку підрозділами поліції.

Розробник дистанційного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 старший лейтенант поліції Хозлу Іван Костянтинович (+380961164668; [email protected])

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Іван Хозлу

Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції (для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність")

 • Teacher: Ірина Олегівна Клявочкіна
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

Запобігання та протидія домашньому насильству

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Іван Хозлу

Економічна безпека суб’єктів господарювання

 • Teacher: Олександра Вікторівна Роженко

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

 • Teacher: Оксана Василівна Баланаєва
 • Teacher: Любов Григорівна Дабло
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Наталя Валеріївна Іванюта
 • Teacher: Віталій Віталійович Кадала
 • Teacher: Вікторія Котова
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Ольга Михайлівна Пересада
 • Teacher: Лут Ікрамович Суюсанов

Особливість участі прокурора та адвоката у кримінальному процесі

 • Teacher: Марина Сергіївна Городецька
 • Teacher: Мирослав Михайлович Потоцький

Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством

 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич

Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції

 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов

Правові підстави затримання

 • Teacher: Мирослав Михайлович Потоцький

Ораторське мистецтво

 • Teacher: Любов Григорівна Дабло

Історія держави та права зарубіжних країн копия 1

 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк

Контроль і нагляд в професійній діяльності

 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов

Поліцейська діяльність спеціальність 081 "Право" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 к.ю.н., доцент підполковник поліції Мердова Ольга (моб. тел. +380953521043)

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

Ректорські контрольні роботи

 • Teacher: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Teacher: Ольга Олегівна Бондаренко
 • Teacher: Анна Миколаївна Боровик
 • Teacher: Олена Валеріївна Булгакова
 • Teacher: Олена Валеріївна Волік
 • Teacher: Марина Сергіївна Городецька
 • Teacher: Валентина Ігорівна Гранкіна
 • Teacher: Любов Григорівна Дабло
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Вікторія Миколаївна Зінченко
 • Teacher: Євген Вікторович Зозуля
 • Teacher: Іван Володимирович Іванов
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Руслан Віталійович Колосов
 • Teacher: Юлія Михайлівна Короткова
 • Teacher: Маргарита Олександрівна Кравцова
 • Teacher: Іван Володимирович Кубарєв
 • Teacher: Ірина Сергіївна Лопатинська
 • Teacher: Наталія Анатоліївна Макаренко
 • Teacher: Олександр Юрійович Макаренко
 • Teacher: Олена Іванівна Мамонова
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Віталій Валерійович Нуждов
 • Teacher: Алексей Одерий
 • Teacher: Ольга Михайлівна Пересада
 • Teacher: Дмитро Олексійович Пилипенко
 • Teacher: Олександра Борисівна Северінова
 • Teacher: Тетяна Юріївна Склема
 • Teacher: Олег Туренко
 • Teacher: Оксана Іванівна Філіпенко
 • Teacher: Татьяна Хайлова
 • Teacher: Юлія Сергіївна Хоббі
 • Teacher: Андрій Олександрович Шульга
 • Teacher: Мар'ян Олегович Юнацький

Право Європейського Союзу

 • Teacher: Андрій Гончаров
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова

Основи наукових досліджень

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про типи досліджень, логіку, основні елементи, етапи, методи наукових досліджень.

 • Teacher: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Teacher: В'ячеслав Євгенійович Сусликов

Конфліктологія

Професійно-психологічна підготовка поліцейськогс спеціальність "Право", "Правоохоронна діяльність"

Навчальну дисципліну викладає кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Мета: підготовка висококваліфікованих фахівців та фахівчинь правоохоронної діяльності для реалізації завдань Національної поліції України у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання; формувати у майбутніх поліцейських знань, вмінь та навичок з професійно-психологічної підготовки.

Завдання: формувати уміння застосовувати знання у практичних ситуаціях, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, адаптуватися та діяти в новій ситуації, приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді. Формувати здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства  та вживати заходів для запобігання, виявлення та припинення правопорушень тощо.

 • Teacher: Галина Вікторівна Мухіна

Досудове розслідування

 • Teacher: Ольга Георгіївна Бабенко

Кримінально - правова кваліфікація

 • Teacher: Ольга Георгіївна Бабенко

Протидія нелегальній міграції спеціальність 262 для заочної форми навчання (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Протидія нелегальній міграції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає теоретико-правові та організаційні засади протидії нелегальній міграції, механізм протидії цьому негативному явищу у сфері міграційних процесів; компетенції поліції щодо протидії нелегальній міграції; особливостей адміністративної відповідальності за порушення міграційних правил. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник навчальної дисципліни: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2

старший лейтенант поліції ХОЗЛУ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Іван Хозлу

Поліцейські заходи та заходи адміністративного примусу для заочної форми навчання (Маріуполь)

 • Teacher: Ганна Сергіївна Буга
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

Основи наукових досліджень КННІ. Ф.2

 • Teacher: Віталій Олексійович Веденєєв

Політологія КННІ ДонДУВС, м. Кривий Ріг. Ф.2. (для студентів денної форми навчання ("економіка в галузі знань" 051)

З метою оволодіння системою наукових знань про суспільно-політичні процеси в вищих навчальних закладах України введено викладання навчальної дисципліни «Політологія», яка є складовою частиною блоку нормативних дисциплін. ЇЇ найважливішою функцією є формування політичної культури суспільства. В цілому політологія покликана сприяти подоланню стереотипних уявлень про політику як арену постійної боротьби та конфліктів. Вона спрямована на затвердженню в суспільній свідомості розуміння політики як засобу узгодження  соціальних інтересів, досягнення громадянського миру та міжнаціональної злагоди.

 • Teacher: Віталій Олексійович Веденєєв

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ, КННІ, ФАКУЛЬТЕТ 2 (для 2 курсу денної форми навчання)

Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies updated... - Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies

 • Teacher: Віталій Олексійович Веденєєв

1.Іноземна мова професійного спрямування (німецька) спеціальності 081,262

 • Teacher: Оксана Василівна Баланаєва

Іноземна мова професійного спрямування (німецька)

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Teacher: Микола Миколайович Клапощук
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко

Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування

 • Teacher: Тимур Олександрович Лоскутов

Окремі порядки кримінального провадження

 • Teacher: Тимур Олександрович Лоскутов

Виборчий процес у діяльності поліції

 • Teacher: Олександр Миколайович Куракін
 • Teacher: Ольга Алексеевна Светличная

Державне право зарубіжних країн

Курс розрахований на студентів 1 курсу спеціальності "Право"

 • Teacher: Олег Туренко

Історія держави та права зарубіжних країн

 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Олег Туренко

Європейські стандарти захисту прав людини у кримінальному процесі

 • Teacher: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Вікторія Котова
 • Teacher: Андрій Васильович Крушеницький
 • Teacher: Алексей Одерий

Актуальні проблеми доказів та доказування у кримінальному процесі

 • Teacher: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Вікторія Котова
 • Teacher: Андрій Васильович Крушеницький
 • Teacher: Алексей Одерий

Особливості методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

 • Teacher: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Вікторія Котова
 • Teacher: Андрій Васильович Крушеницький
 • Teacher: Алексей Одерий

Соціологія КННІ. Ф. 2. 1/20-(П)-ПЗСО копия 1

У дисципліні викладено загальну соціологічну теорію як основу пізнання суспільних явищ. Розглянуто систему соціології як науки, її поняття та категорії, закони та закономірності, а також механізми функціонування суспільства. Значну увагу приділено соціології основних сфер суспільного життя та її актуальним проблемам.

Вогнева підготовка Право факультет 1 (м. Маріуполь)

 • Teacher: Віктор Євгенович Гурський

Юридична компаративістика

Курс розрахований для магістрів спеціальності "Право"

 

 

 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Маргарита Олександрівна Кравцова
 • Teacher: Олег Туренко

Логіка (Юридична логіка) Ф.1-3, КННІ Ф.1-2 копия 1

Логіка - навчальна дисципліна, що має як професійний, так і загальноосвітній вимір. Логіка вивчає закони та форми раціонального мислення, принципи та методи наукового пошуку, засоби формалізації знання. Оскільки закони логіки та правила побудови умовиводів лежать в основі наукової методології, ця дисципліна викладається всім студентам, майбутній фах яких передбачатиме наукову дільність - як представникам точних наук, так і гуманітаріям.

У вузькому фаховому сенсі логіка має на меті навчити майбутнього правознавця дисципліні мислення, правилам побудови умовиводів - версій, формам та методам юридичного діалогу, способам доведення чи спростування наукових та судово-слідчих гіпотез.

 

Історія держави і права.

Курс розрахований для курсантів денної форми навчання спеціальності "Правохоронна діяльність" (навчальні взводи 102-105; 107-110) 

 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Олег Туренко

Адміністративний процес

 • Teacher: Олександр Юрійович Макаренко
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич

Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності

 • Teacher: Андрій Гончаров

Юридична деонтологія

 • Teacher: Андрій Гончаров

Основи кримінального аналізу

 • Teacher: Андрій Олександрович Колісніченко
 • Teacher: Ольга Іванівна Романова

Основи кримінального аналізу

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Поліцейська деонтологія

Судові та правоохоронні органи України

Кримінологія + модуль Правова статистика ( КННІ, факультет №1)

Основи кримінального права (факультет № 1)

 • Teacher: Ганна Сергіївна Буга
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Андрій Миколайович Удод
 • Teacher: Тетяна Костянтинівна Яковлева

Адміністративна діяльність Національної поліції.

 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

Актуальні питання поліцейської діяльності.

 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

Поліцейська діяльність (спеціальність 262).

 • Teacher: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ

 • Teacher: Микола Миколайович Клапощук

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції.

 • Teacher: Дмитро Дронік
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич

Історія держави і права України

 • Teacher: Олександра Борисівна Северінова

Криміналістична тактика (КННІ факультет № 2, тільки "ПД")

 • Teacher: Іван Володимирович Кубарєв
 • Teacher: Марина Анатоліївна Савчук

Кваліфікація кримінальних правопорушень (факультет № 1)

 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Юлія Данилевська
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Андрій Миколайович Удод

Кримінологія (факультет № 1)

 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Юлія Данилевська
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Андрій Миколайович Удод
 • Teacher: Тетяна Костянтинівна Яковлева

Кримінально-виконавче право (факультет № 1)

 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Юлія Данилевська
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Андрій Миколайович Удод
 • Teacher: Тетяна Костянтинівна Яковлева

Поліцейська діяльність спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 к.ю.н., доцент підполковник поліції Мердова Ольга (моб. тел. +380953521043)

 • Teacher: Ганна Сергіївна Буга
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Валентин Сергійович Тулінов
 • Teacher: Марина Вікторівна Шульга

Провадження слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій

 • Teacher: Оксана Михайлівна Іванець

Юридичне документознавство.

 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова
 • Teacher: Юлія Володимирівна Цуркаленко

Філософія. КННІ. Факультет № 2. Денна і заочна форми навчання Титаренко

 • Teacher: Ксенія Вікторівна Ніколенко
 • Teacher: Дмитро Миколайович Титаренко

Європейські стандарти захисту прав людини в кримінальному процесі для слухачів магістратури (КННІ)

 • Teacher: Дмитро Олексійович Пилипенко
 • Teacher: Андрій Олександрович Шульга

Криміналістика (Маріуполь) ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 316 групи !!!! ЗАХОДИМО І ВИКОНУЄМО ЕКЗАМЕН (в самому низу, 10 питань)

Мета КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА : формування та розвиток компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та системи правоохоронної діяльності та права, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у частині формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі криміналістики, набутті загального уявлення про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

 Завдання КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА: засвоєння предмету криміналістики, визначення ролі криміналістики та її місця у системі наукового знання щодо питань боротьби зі злочинністю, досудового і судового кримінального провадження, набуття вмінь використання теоретичних положень криміналістики та набуття навичок їх застосування під час  кримінального провадження.

ВИКЛАДАЧ: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид.наук, доцент (контакт тел.0976701308).

 • Teacher: Андрій Олександрович Шульга

Кримінальний процес (денна та заочна форми навчання) Маріуполь.

Метою дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є формування знань про правове регулювання порядку здійснення кримінального провадження, а також основних умінь і навичок щодо застосування Кримінального процесуального законодавства України.

 

Завданням дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є вивчення навчальної дисципліни є дослідження чинного Кримінального процесуального законодавства України; ознайомлення з теорією кримінального процесу України; визначення особливостей правозастосовної діяльності під час кримінального провадження; оволодіння необхідним категоріальним і методологічним інструментарієм; прищеплення вміння пояснювати, визначати, аналізувати правові відносини, процеси, явища, правові інститути, норми; прищеплення вміння кваліфіковано оцінювати питання щодо захисту прав людини і основоположних свобод у Кримінальному процесі України та приймати обґрунтовані рішення.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид. наук, доцент.(контакт тел.0976701308).

 • Teacher: Андрій Олександрович Шульга

Юридична компаративістика. Викладач Туренко О.С. (Ел. пошта: [email protected]; тел: 0509764156) Курс розрахований для магістрів 1 курсу спеціальності "Право".

 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Олег Туренко

Історія держави і права. Викладач Туренко О.С. ( Ел_пошта: [email protected].; тел 0509764156). Князькова Л.М. (Ел.пошта: [email protected]). Курс розрахований для курсантів 102-105 та 107-110 взводів та здовувачів-заочників 1-5/20 ПД.Б

Мета курсу ІДП: сформувати базу знань про виникнення та розвиток державних інститутів та систем права, судочинства зарубіжних країн та України, почитаючи зі стародавніх часів до сьогодення.

Завдання курсу:

- вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду розбудови державності, закономірності формування правових систем та законотворчих процесів;

- визначення осноположних принципів формування певних форм та типів держави; 

- засвоення ключових історико-правових понять та категорій; 

 Форма контролю: залік

 • Teacher: Андрій Гончаров
 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Олег Туренко
 • Teacher: Оксана Іванівна Філіпенко

Адміністративна відповідальність спеціальність 262 (Маріуполь)

 • Teacher: Ганна Сергіївна Буга
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

ПОЛІТОЛОГІЯ (для студентів денної форми навчання, спеціальність 262 / "правоохоронна діяльність")

 • Teacher: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Teacher: Любов Григорівна Дабло
 • Teacher: Лут Ікрамович Суюсанов
 • Teacher: Дмитро Миколайович Титаренко

Основи наукових досліджень

 • Teacher: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Teacher: Дмитро Миколайович Титаренко

Поліцейська діяльність

Моніторинг знань - заочна форма навчання (поліцейські) - групи 5,6,7/18-(ПД)-Б

 • Teacher: Артем Олександрович Шапарь

Моніторинг знань - 303, 304 н.в.

 • Teacher: Артем Олександрович Шапарь

Моніторинг знань - 401, 402 н.в.

 • Teacher: Артем Олександрович Шапарь

Загальні засади запобігання та протидії корупції

Мета – вивчення чинного антикорупційного законодавства, формування вмінь та навичок щодо запобігання і протидії корупції.

Завдання

– вивчення засад запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин;

– ознайомлення із сферою застосування антикорупційного законодавства;

– розгляд міжнародних нормативно-правових актів із запобігання та протидії корупційним правопорушенням;

– вивчення особливостей провадження у справах про корупційні правопорушення.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел.063-18-08-007

 • Teacher: Юлія Сергіївна Хоббі

Моніторинг 406 навчальний взвод

 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (для здобувачів освітнього ступеню Бакалавр спеціальності 081 Право)

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів.

Цей дистанційний курс може використовуватись як допоміжний засіб для денного і заочного навчанні та як основний - для дистанційного навчання.

 • Teacher: Євген Вікторович Зозуля
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова

Науковий гурток "Правоохоронець

 • Teacher: Євген Павлович Коротков
 • Teacher: Вікторія Євгенівна Ромашенко

Основи безпеки поліцейського

Тактико-спеціальна підготовка 2 курс 262

 • Teacher: Євген Павлович Коротков

Тактико-спеціальна підготовка 2 курс 081

 • Teacher: Євген Павлович Коротков

Тактична підготовка. Ф3

Вогнева підготовка ПД факультет 2 (м. Маріуполь)

 • Teacher: Віктор Леонідович Коваленко

Безпека дорожнього руху Ф2 (Право+ПД)

 • Teacher: Вікторія Євгенівна Ромашенко

Школа підвищення педагогічної майстерності

 • Teacher: Юлія Михайлівна Короткова
 • Teacher: Вікторія Євгенівна Ромашенко

Розслідування економічних кримінальних правопорушень

 • Teacher: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва

Криміналістичне забезпечення правоохоронної діяльності

 • Teacher: Алексей Одерий

Кримінально-правова кваліфікація (факультет № 1)

 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Андрій Олександрович Колісніченко
 • Teacher: Тетяна Костянтинівна Яковлева

Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку

 • Teacher: Микола Миколайович Клапощук
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко

Адміністративна діяльність Національної поліції" (Загальна частина) для слухачів ф-ту № 4 (ЗФН)

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх вищих навчальних закладах системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Teacher: Микола Юрійович Веселов

Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (406 навчальний взвод)

 • Teacher: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Вікторія Котова
 • Teacher: Андрій Васильович Крушеницький

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (факультет № 1)

 • Teacher: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Вікторія Котова
 • Teacher: Андрій Васильович Крушеницький
 • Teacher: Алексей Одерий

ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ (КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН) У 202-205

 • Teacher: Олексій Леонідович Гордієнко

Криміналістика 1-4/17

 

Курс супроводжує: 

завідувачка кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 к.ю.н., доцент полковник поліції Волобуєва Олена Олексіївна ([email protected])

 

 

 

 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва

Забезпечення конституційних прав учасників досудового розслідування

 • Teacher: Марина Сергіївна Городецька

Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) дій Ф1

 • Teacher: Віталій Васильович Андрух
 • Teacher: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Teacher: Марина Сергіївна Городецька
 • Teacher: Дмитро Олексійович Пилипенко

Конституційне право. ДЮІ, факультет 2, 3 (для 1 курсу денної форми навчання)

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Конституційне право» є набуття та поглиблення знань щодо основних положень конституційної теорії, відповідного правового регулювання і політичної практики, пов’язаної з таким регулюванням; формування вмінь та навичок здійснення, правильного тлумачення та реалізації норм конституційного права у практичній діяльності правоохоронних органів, тощо.

Завдання: вивчення теорії конституційне права, принципів і джерел конституційного права; засвоєння предмету «Конституційне право»; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; вивчити конкретні норми конституційного права; навчити курсантів навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань конституційних правовідносин; підвищення вимог до якості знань курсантів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

 • Teacher: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Teacher: Андрій Гончаров
 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Віктор ОРЛОВ
 • Teacher: Олег Туренко
 • Teacher: Оксана Іванівна Філіпенко

Адміністративне право 201, 081 "Право"

 • Teacher: Олександр Юрійович Макаренко
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Тетяна Рекуненко
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

Оперативно-розшукова діяльність працівників НП для заочної форми навчання

 • Teacher: Олег Миколайович Ровков
 • Teacher: Артем Олександрович Шапарь

Режим Секретності для курсантів 103/21-(П)-Б

 • Teacher: Роман Олександрович Ємельянов

Режим Секретності 111-115/21-(ПД)-Бп

 • Teacher: Роман Олександрович Ємельянов

Оперативно-розшукова діяльність (Загальна частина) для 3-го курсу

 • Teacher: Роман Олександрович Ємельянов
 • Teacher: Пилип Єпринцев
 • Teacher: Олег Миколайович Ровков
 • Teacher: Артем Олександрович Шапарь

Організація діяльності підрозділів Національної поліції України Ф2

Навчальна дисципліна «Організація діяльності підрозділів Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у здобувачів вищої освіти, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Організація діяльності підрозділів Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Марина Вікторівна Шульга

Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина) для здобувачів вищої освіти групи 2-4/18ПД-Б заочної форми навчання

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у закладах вищої освіти системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

Поліцейська діяльність (спеціальність 081).

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність»

це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич

Поліцейська діяльність (для заочної форми навчання).

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність»

це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

 • Teacher: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

Адміністративна діяльність Національної поліції для 301-302

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх вищих навчальних закладах системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Teacher: Микола Юрійович Веселов

Проблеми корпоративного права (КННІ. Факультет 2. Деревянко Богдан Володимирович. 050-962-27-18. [email protected])

 • Teacher: Богдан Володимирович Деревянко

Історія держави та права України

 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Олег Туренко
 • Teacher: Оксана Іванівна Філіпенко

Теорія держави і права. (Для курсантів - м. Кривий Ріг та м. Маріуполь)

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів. Відтак, необхідно осмислювати кожне слово, кожний рядок прочитаного, почутого, піддавати його аналізу, іноді - критиці. Це шлях до формування не тільки глибоких юридичних знань, а й власної правової професійної культури.

 • Teacher: Наталія Гарягдиєвна Аягут
 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Євген Вікторович Зозуля
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Маргарита Олександрівна Кравцова

Кримінально-виконавче право 4 курс П ( КННІ факультет № 1)

 • Teacher: Валентина Ігорівна Гранкіна

Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції (для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність")

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

До вашої уваги пропонується навчальна дисципліна "Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції", метою викладання якої є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності для реалізації завдань підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.

Завдання: оволодіння знаннями необхідними для виконання службових завдань, які ставляться перед підрозділами ювенальної превенції на конкретному етапі розвитку Національної поліції; ознайомлення з організацією роботи інспекторів ювенальної превенції; оволодіння знаннями та вироблення навичок щодо профілактичного обліку дітей; вироблення навичок самостійного аналізу адміністративно-правових явищ; вироблення навичок складання адміністративно-процесуальних документів.

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Ольга Іванівна Романова
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

Поліцейська деонтологія для курсантів та слухачів заочної форми навчання м.Кривий Ріг

Доцент кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України,

к.ю.н. Кравцова Маргарита Олександрівна

Ел.пошта : [email protected]

тел. 093-78-44-600

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв'язок юридичної науки та юридичної практики за умов формування системи вимог професійного та особистого порядку здійснення юридичної діяльності з урахуванням спеціалізації юридичної професії.

Метою навчальної дисципліни «Поліцейська деонтологія» є розкриття причин виникнення та існування етичних та естетичних правил, що мають місце у юридичній професії. Формування усвідомленості майбутнього юриста-правоохоронця про систему нормативів що заперечують, дозволяють, зобов’язують, рекомендують ту чи іншу модель поведінки юриста відповідно до соціального рівня культури суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поліцейська деонтологія» є визначення соціальної ролі юристів в умовах розвитку сучасного українського суспільства. На підставі напрацювань провідних фахівців в галузі теорії права філософії права, юридичної конфліктології сформулювати практичні рекомендації щодо правової діяльності, морального стану юриста задля подальшого формування відповідної правової свідомості, правової культури, правового світогляду як основних чинників реалізації зазначеними фахівцями своїх професійних функцій.

2 Технологія ділового спілкування студентів-правників (англійська мова) (апробація)

 • Teacher: Оксана Василівна Баланаєва
 • Teacher: Лариса Сергіївна Дзевицька
 • Teacher: Олена Юріївна Зотова-Садило

Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування (факультет №1, 406 навчальний взвод)

 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Вікторія Котова
 • Teacher: Андрій Васильович Крушеницький

Кваліфікація кримінальних правопорушень

 • Teacher: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Teacher: Анна Миколаївна Боровик
 • Teacher: Валентина Ігорівна Гранкіна
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Андрій Олександрович Колісніченко

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДЛЯ 1 курсу

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Руслан Іванович Михайлов
 • Teacher: Надія Русланівна Носевич
 • Teacher: Микола Миколайович Тишлек
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

Проходження навчальної практики Ф3 (308, 309)

 • Teacher: Тетяна Юріївна Склема

Навчальна практика (Ф3 2 курс 262)

 • Teacher: Олена Валеріївна Булгакова
 • Teacher: Павло Дмитрович Камінський

Навчальна практика (Ф3 2 курс 081)

 • Teacher: Олена Валеріївна Булгакова
 • Teacher: Павло Дмитрович Камінський

Історія вчень про державу і право

Криміналістична тактика (Маріуполь)

Мета дисципліни КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА: формування компетентності щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку криміналістичної тактики, тактики провадження вербальних і невербальних слідчих (розшукових) дій.

Завдання дисципліни КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА:

-  вивчення, пояснювання тактичних особливостей провадження слідчих (розшукових) дій.

-  використання тактичних прийомів щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, особливості тактики вербальних та невербальних слідчих (розшукових) дій.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович. Доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд.юрид.наук, доцент.(контакт тел.0976701308).

 • Teacher: Андрій Олександрович Шульга

Навчальна практика 306 навчальний взвод

Виробнича практика студентів 4 курсу денної форми навчання (цивільно-правовий напрямок)

 • Teacher: Анна Станіславівна Абдель Фатах
 • Teacher: Дар'я Сергіївна Піддубна

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАТРИМАННЯ ДЛЯ 107-110 ВЗВОДІВ

 • Teacher: Ганна Сергіївна Буга
 • Teacher: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Teacher: Вікторія Котова
 • Teacher: Андрій Васильович Крушеницький
 • Teacher: Тимур Олександрович Лоскутов
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Марина Вікторівна Шульга

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції (м. Маріуполь)

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції є обов'язковою навчальною дисципліної, що вивчається здобувачами і здобувачками вищої освіти в межах опанування плану первинної професійної підготовки  за професією 5162  "Поліцейський". 

Розробник дистанціного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін  факультету №2 Маслєнікова Катерина Георгіївна (+380999186873)

 • Teacher: Ірина Олегівна Клявочкіна
 • Teacher: Катерина Георгіївна Маслєнікова
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

ПРЕВЕНТИВНА (ПРОФІЛАКТИЧНА) ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (Маріуполь)

 • Teacher: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Микола Миколайович Тишлек
 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

ВЗАЄМОДІЯ ПАТРУЛЬНИХ З ПІДРОЗДІЛАМИ НПУ ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ І СЛУЖБАМИ ДЛЯ 102-105 ВЗВОДІВ

 • Teacher: Микола Миколайович Клапощук
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова

Робота за базами даних, використання радіозв'язку та відеофіксації у роботі патрульного поліцейського Ф1

 • Teacher: Єлизавета Сергіївна Трофіменко
 • Teacher: Валентин Сергійович Тулінов

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДЛЯ 203-205 ВЗВОДІВ

 • Teacher: Неждана Михайлівна Удалова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ДЛЯ 203-205 ВЗВОДІВ

 • Teacher: Микола Миколайович Клапощук
 • Teacher: Сергій Юрійович Мельниченко

Психологія управління спеціальність "Право" та "Правоохоронна діяльність"

 • Teacher: Галина Вікторівна Мухіна

Кримінальне процесуальне забезпечення правоохоронної діяльності

 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Тимур Олександрович Лоскутов

Кримінально-виконавче право (студенти, заочна)

Шановні здобувачі вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 081 "Право", для отримання заліку з дисципліни Вам необхідно:

1. Ознайомитись з конспектом лекцій.

2. Зробити Сампо (максимум 40 балів) і прикріпити його для перевірки

3. Відповісти на тестові завдання до дисципліни (максимум 60 балів)

 • Teacher: Іван Володимирович Кубарєв

Психологія оперативно-розшукової діяльності (курсанти - 303-304 н.в.)

 • Teacher: Олег Миколайович Ровков
 • Teacher: Артем Олександрович Шапарь

Адміністративний процес слухачів факультету №4

 • Teacher: Микола Юрійович Веселов

Адміністративне судочинство

 • Teacher: Іван Володимирович Кубарєв

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції спеціальність 262 (Маріуполь)

 • Teacher: Ганна Сергіївна Буга
 • Teacher: Катерина Георгіївна Маслєнікова
 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Микола Миколайович Тишлек
 • Teacher: Валентин Сергійович Тулінов

Актуальні питання поліцейської діяльності для факультету №4

 • Teacher: Ольга Миколаївна Мердова
 • Teacher: Валентин Сергійович Тулінов

Актуальні питання сімейного права*

Англійська мова для ДК "Колорит"

Використання судових експертиз у кримінальному процесі

Господарськe право (денна, лекції+курсова робота+МК)

Господарське право - обов'язкова навчальна дисципліна, яка формує фахові компетенції. Вивчення навчальної дисципліни здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання ОПП 081 "Право" відбувається на 3-му курсі впродовж двох семестрів, формами підсумкового контролю є залік (після вивчення модулю 1) та іспит (після вивчення модулю 2), також з цієї навчальної дисципліни передбачено написання курсової роботи.

Державне право зарубіжних країн. Викладач Туренко О.С. (Ел. пошта: [email protected]; тел: 0509764156). Курс розрахований для студентів 111, 211, 212 навчальних груп Факультету №2 Криворізького навчально-наукового інституту ДЮІ

Мета: вивчення конституційно-правових інститутів, методів правового регулювання для їх застосування у майбутній практичній діяльності, формування вмінь та навичок здійснення, правильного тлумачення та реалізації норм конституційного права в зарубіжних країнах та застосування у практичній діяльності.

 

Завдання: вивчення теорії конституційного права, принципів і змісту державної політики, принципів і джерел конституційного права; засвоєння предмету «Державне право зарубіжних країн»; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; навчити навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань конституційних правовідносин; підвищення вимог до якості знань слухачів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права; історія держави та права; адміністративний процес; судові та правоохоронні органи; конституційне право; міжнародне право

 • Teacher: Андрій Гончаров
 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Маргарита Олександрівна Кравцова
 • Teacher: Олег Туренко
 • Teacher: Оксана Іванівна Філіпенко

Державне управління економікою

 • Teacher: Олена Павлівна Гузенко
 • Teacher: Віталій Віталійович Кадала

Державне управління органів внутрішніх справ

Державне управління та регулювання господарською діяльністю


Доказування на досудовому розслідуванні (факультет № 1)

 • Teacher: Костянтин Володимирович Аксьонов
 • Teacher: Марина Сергіївна Городецька
 • Teacher: Тимур Олександрович Лоскутов

Економічна безпека суб'єктів господарювання

Етика та естетика*

Житлове право

Забезпечення виконання зобов'язань*

Забезпечення конституційних прав (факультет № 1, факультет № 4)

 • Teacher: Тимур Олександрович Лоскутов

Захист прав суб'єктів господарювання

 • Teacher: Віталій Віталійович Кадала
 • Teacher: Наталія Анатоліївна Макаренко

Адміністративний процес спеціальність 081 Право (Маріуполь)

Начальна дисципліна «Адміністративний процес» – це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців та фахівчин у галузі права. Адміністративний процес є органічною складовою іншої навчальної дисципліни – адміністративного права, яке у свою чергу, тісно пов’язане з конституційним правом, теорією та історією держави і права, державним правом зарубіжних країн. На сьогоднішній день в адміністративно-правовій науці існує три підходи до розуміння адміністративного процесу. Розробники курсу поклали в його основу судову концепцію розуміння сутності адміністративного процесу, яка обмежує його існування лише рамками адміністративного судочинства як форми правосуддя.

Розробник дистанційного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Маслєнікова Катерина Георгіївна (тел. +380999186873)

 • Викладач: Катерина Георгіївна Маслєнікова
 • Викладач: Ольга Миколаївна Мердова

Іпотека в кредитуванні

Історія вчень про державу та право 2к

Історія держави та права зарубіжних країн. Для курсантів та студентів спеціальності "Право" Викладач Туренко О.С.

    

 

 • Teacher: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Teacher: Олег Туренко
 • Teacher: Оксана Іванівна Філіпенко

Історія Української культури (Сабельникова)

Кваліфікація кримінальних правопорушень

Конституційне право України

 

 • Teacher: Євген Вікторович Зозуля
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Оксана Іванівна Філіпенко

Конституційне право. ДонДУВС, факультет 1. (для 1 та 2 курсів денної форми навчання) та факультет 2 (для 1 та 2 курсів заочної форми навчання)

 • Teacher: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Teacher: Андрій Гончаров
 • Teacher: Любов Михайлівна Князькова
 • Teacher: Оксана Іванівна Філіпенко

Корпоративне право 4к*

Криміналістика (факультет № 1, факультет № 4)

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КРИМІНАЛІСТИКА"

Шановні відвідувачі!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Криміналістика" полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців Національної поліції України, які мають оволодіти знаннями і практичними навичками у галузі криміналістики, набути знань про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

Курс супроводжують: 

викладач кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 Боровик Анна Миколаївна ([email protected]; +380673165681) 

 

 • Teacher: Анна Миколаївна Боровик
 • Teacher: Марина Вадимівна Войчишена
 • Teacher: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Наталя Коміссарова
 • Teacher: Алексей Одерий

Криміналістика КННІ (для денної та заочної форм навчання)

Криміналістика - наука про закономірності виникнення доказів злочинної діяльності а також прийоми та методи їх пошуку та дослідження з метою встановлення злочинців та доказування їх вини. Головними су бєктами застосування криміналістичних знань є співробітники оперативних підрозділів та слідчі. З художніх персонажів найбільш відомим криміналістом був герой творів Артура Конан Дойла - Шерлок Холмс.

 Вивчивши криміналістику ви:

зрозумієте чому, де і які сліди злочину виникають;

дізнаєтесь про  науково-технічні засоби, що використовуються для їх пошуку та дослідження;

отримаєте навички ефективного проведення допитів, обшуків оглядів місць події та інших слідчих (розшукових) дій;

зможете психологічно перегравати осіб, які з тих чи інших причин чинять протидію досудовому розслідуванню та отримаєте багато іншої користної для правника інформації.

Обсяг курсу - 6 кредитів. Підсумкові контролі залік та іспит.

 

 • Teacher: Сергій Сергійович Барган
 • Teacher: Володимир Миколайович Господаренко
 • Teacher: Іван Володимирович Кубарєв
 • Teacher: Марина Анатоліївна Савчук

Криміналістика Ф3

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КРИМІНАЛІСТИКА"

Шановні відвідувачі!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Криміналістика" полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, які мають оволодіти знаннями і практичними навичками у галузі криміналістики, набути знань про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

 

 • Teacher: Іван Володимирович Кубарєв

Кримінальне право (КННІ, факультет № 1)

 • Teacher: Марина Сергіївна Андріяшевська
 • Teacher: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Teacher: Ганна Сергіївна Буга
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Валентина Ігорівна Гранкіна
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський
 • Teacher: Роман Олександрович Ємельянов
 • Teacher: Андрій Олександрович Колісніченко
 • Teacher: Андрій Андрійович Приходько
 • Teacher: Ольга Іванівна Романова

Кримінальний процес (факультет № 1, факультет № 4)

 • Teacher: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Марина Сергіївна Городецька
 • Teacher: Тимур Олександрович Лоскутов
 • Teacher: Дмитро Олексійович Пилипенко
 • Teacher: Мирослав Михайлович Потоцький

Кримінологія (КННІ, факультет № 1)

 • Teacher: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Teacher: Валентина Ігорівна Гранкіна
 • Teacher: Юлія Данилевська
 • Teacher: Андрій Олександрович Данилевський