Доступні курси

Господарське право

 • Викладач: Часовников Дмитро Валерійович

Екологічне право

 • Викладач: Якименко Іван Васильович

Виробнича практика

 • Викладач: Катрич Анастасія В’ячеславівна

Юридична клінічна діяльність

 • Викладач: Батечко Альбіна Ідаятівна

Міжнародне право, 081 дфн (поліцейські)

 

 

Викладач курсу

Скляр Надія Михайлівна

Контактний телефон

068-499-26-54

Електронна пошта

[email protected]

 • Викладач: Скляр Надія Михайлівна

Міжнародне право ІІ семестр зфн

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих фахівців  та фахівчинь з права для реалізації завдань Національної поліції України, які мають володіти теоретичними знаннями у сфері міжнародних відносин, практичними вміннями та навичками необхідними для реалізації повноважень; опанування здобувачами/здобувачками  вищої освіти системи знань з міжнародного права, захисту прав людини та основоположних свобод; акцентування уваги здобувачів/здобувачок вищої освіти на складні теоретичні та практичні проблеми сутності та правової природи прав і свобод людини; на основі конкретно-предметного матеріалу сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у здобувачів/здобувачок вищої освіти; формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування норм національного та міжнародного права захисту прав людини.

 

Завдання: оволодіння фундаментальним основам теорії та практики міжнародного права; ознайомлення з нормативними, академічними, доктринальними та іншими джерелами міжнародного права; навчити використанню на практиці теоретичних знань з міжнародно-правових питань, що постають перед міжнародним суспільством;  надання здобувачам та здобувачкам вищої освіти ґрунтовних знань з основних теоретико-правових положень про ознаки, принципи, особливості та правове регулювання міжнародного захисту прав людини, визначення заходів міжнародної відповідальності та її видів; дослідження механізмів різних систем захисту прав людини;  закріплення навичок самостійного аналізу законодавства і правозастосовної практики ЄСПЛ.

 • Викладач: Скляр Надія Михайлівна

Курси підвищення кваліфікації за професійною програмою "Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін"

 • Викладач: Батечко Альбіна Ідаятівна
 • Викладач: Бондаренко Ольга Олегівна
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Іванюта Наталя Валеріївна
 • Викладач: Колосов Руслан Віталійович
 • Викладач: Кононенко Тетяна Володимирівна
 • Викладач: Короткова Юлія Михайлівна
 • Викладач: Мухіна Галина Вікторівна
 • Викладач: Ніколенко Людмила Миколаїівна
 • Викладач: Пересада Ольга Михайлівна
 • Викладач: Сабельникова Тамара Миколаївна
 • Викладач: Сирмаміїх Ірина Вікторівна
 • Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна
 • Викладач: Ялі Анастасія Геннадіївна

Міжнародне право 315

Мета курсу: опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності та особливостей, системи, основних принципів та джерел, суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права, опанування знанням міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності.

Завдання: розкрити зміст основних положень теорії міжнародного права, вивчення основних понять та категорій міжнародного права, міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності; вироблення уміння самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел. 063-18-08-007

консультації що середи з 13-14.00

 • Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна

Цивільний процес 315/19-(П)-К

 • Викладач: Колосов Руслан Віталійович

Тест

Міжнародне право (курсанти) факультет 1 копия 1

Мета курсу: опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності та особливостей, системи, основних принципів та джерел, суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права, опанування знанням міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності.

Завдання: розкрити зміст основних положень теорії міжнародного права, вивчення основних понять та категорій міжнародного права, міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності; вироблення уміння самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел. 063-18-08-007

консультації що середи з 12-14.00

 

Юридичне документознавство для спеціальності 262

Заходи процесуального примусу в діяльності Національної поліції

 • Викладач: Коротков Євген Павлович

Школа підвищння педагогічної майстерності

 • Викладач: Мухіна Галина Вікторівна
 • Викладач: Новікова Ольга Олександрівна
 • Викладач: Сабельникова Тамара Миколаївна
 • Викладач: Цуркан Олексій

Організація діяльності дільничних офіцерів поліціі (для курсантів)

 • Викладач: Дорошенко Владислав Анатолійович
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Нарада для деканів

 • Викладач: Вітвіцький Сергій Сергійович

Нарада для проректорів

 • Викладач: Вітвіцький Сергій Сергійович

Студентсько-курсантське самоврядування

Режим таємності

Навчальна практика

Адміністративний процес спеціальність 262 Правоохоронна діяльність (Маріуполь)

Начальна дисципліна «Адміністративний процес» – це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців та фахівчин у галузі права. Адміністративний процес є органічною складовою іншої навчальної дисципліни – адміністративного права, яке у свою чергу, тісно пов’язане з конституційним правом, теорією та історією держави і права, державним правом зарубіжних країн. На сьогоднішній день в адміністративно-правовій науці існує три підходи до розуміння адміністративного процесу. Розробники курсу поклали в його основу судову концепцію розуміння сутності адміністративного процесу, яка обмежує його існування лише рамками адміністративного судочинства як форми правосуддя.

Розробник дистанційного курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Мердова Ольга Миколаївна (тел. +380953521043)

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Полякова Віра Вікторівна
 • Викладач: Тулінов Валентин Сергійович

Нормотворча дiяльнicть

 • Викладач: Кравцова Маргарита Олександрівна
 • Викладач: Туренко Олег

Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції

 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції

 • Викладач: Буга Ганна Сергіївна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством

 • Викладач: Маслєнікова Катерина Георгіївна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Управління в правоохоронних органах

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Тулінов Валентин Сергійович

Управління в правоохоронних органах

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна "Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку" - є дисципліною професійно-практичного спрямування, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що визначає організацію та особливості забезпечення публічної безпеки і порядку підрозділами поліції.

Розробник дистанційного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 старший лейтенант поліції Хозлу Іван Костянтинович (+380961164668; [email protected])

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Хозлу Іван

Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Організація діяльності дільничних офіцерів поліції» – є дисципліною професійно-практичного спрямування, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає організацію та особливості діяльності підрозділів ювенальної превенції.

Розробник дистанційного курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Мердова Ольга Миколаївна (+380953521043; [email protected])

 • Викладач: Клявочкіна Ірина Олегівна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Запобігання та протидія домашньому насильству

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Хозлу Іван

Економічна безпека суб’єктів господарювання

 • Викладач: Роженко Олександра Вікторівна

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

 • Викладач: Баланаєва Оксана Василівна
 • Викладач: Дабло Любов Григорівна
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Іванюта Наталя Валеріївна
 • Викладач: Кадала Віталій Віталійович
 • Викладач: Котова Вікторія
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Пересада Ольга Михайлівна
 • Викладач: Суюсанов Лут Ікрамович

Особливість участі прокурора та адвоката у кримінальному процесі

 • Викладач: Городецька Марина Сергіївна
 • Викладач: Потоцький Мирослав Михайлович

Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством

 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович
 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна

Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції

 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович

Правові підстави затримання

 • Викладач: Потоцький Мирослав Михайлович

Ораторське мистецтво

 • Викладач: Дабло Любов Григорівна

Історія держави та права зарубіжних країн копия 1

 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна

Контроль і нагляд в професійній діяльності

 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович

Поліцейська діяльність спеціальність 081 "Право" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 к.ю.н., доцент підполковник поліції Мердова Ольга (моб. тел. +380953521043)

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Ректорські контрольні роботи

 • Викладач: Бабенко Ольга Георгіївна
 • Викладач: Бондаренко Ольга Олегівна
 • Викладач: Боровик Анна Миколаївна
 • Викладач: Булгакова Олена Валеріївна
 • Викладач: Волік Олена Валеріївна
 • Викладач: Городецька Марина Сергіївна
 • Викладач: Гранкіна Валентина Ігорівна
 • Викладач: Дабло Любов Григорівна
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Зінченко Вікторія Миколаївна
 • Викладач: Зозуля Євген Вікторович
 • Викладач: Іванов Іван Володимирович
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: Колосов Руслан Віталійович
 • Викладач: Короткова Юлія Михайлівна
 • Викладач: Кравцова Маргарита Олександрівна
 • Викладач: Кубарєв Іван Володимирович
 • Викладач: Лопатинська Ірина Сергіївна
 • Викладач: Макаренко Наталія Анатоліївна
 • Викладач: Макаренко Олександр Юрійович
 • Викладач: Мамонова Олена Іванівна
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Нуждов Віталій Валерійович
 • Викладач: Одерий Алексей
 • Викладач: Пересада Ольга Михайлівна
 • Викладач: Пилипенко Дмитро Олексійович
 • Викладач: Северінова Олександра Борисівна
 • Викладач: Склема Тетяна Юріївна
 • Викладач: Туренко Олег
 • Викладач: Філіпенко Оксана Іванівна
 • Викладач: Хайлова Татьяна
 • Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна
 • Викладач: Шульга Андрій Олександрович
 • Викладач: Юнацький Мар'ян Олегович

Право Європейського Союзу

 • Викладач: Гончаров Андрій
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна

Основи наукових досліджень

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про типи досліджень, логіку, основні елементи, етапи, методи наукових досліджень.

 • Викладач: Веденєєв Віталій Олексійович
 • Викладач: Сусликов В'ячеслав Євгенійович

Конфліктологія

Професійно-психологічна підготовка поліцейськогс спеціальність "Право", "Правоохоронна діяльність"

Навчальну дисципліну викладає кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Мета: підготовка висококваліфікованих фахівців та фахівчинь правоохоронної діяльності для реалізації завдань Національної поліції України у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання; формувати у майбутніх поліцейських знань, вмінь та навичок з професійно-психологічної підготовки.

Завдання: формувати уміння застосовувати знання у практичних ситуаціях, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, адаптуватися та діяти в новій ситуації, приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді. Формувати здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства  та вживати заходів для запобігання, виявлення та припинення правопорушень тощо.

 • Викладач: Мухіна Галина Вікторівна

Досудове розслідування

 • Викладач: Бабенко Ольга Георгіївна

Кримінально - правова кваліфікація

 • Викладач: Бабенко Ольга Георгіївна

Протидія нелегальній міграції спеціальність 262 для заочної форми навчання (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Протидія нелегальній міграції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає теоретико-правові та організаційні засади протидії нелегальній міграції, механізм протидії цьому негативному явищу у сфері міграційних процесів; компетенції поліції щодо протидії нелегальній міграції; особливостей адміністративної відповідальності за порушення міграційних правил. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник навчальної дисципліни: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2

старший лейтенант поліції ХОЗЛУ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Хозлу Іван

Поліцейські заходи та заходи адміністративного примусу для заочної форми навчання (Маріуполь)

 • Викладач: Буга Ганна Сергіївна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Основи наукових досліджень КННІ. Ф.2

 • Викладач: Веденєєв Віталій Олексійович

Політологія КННІ ДонДУВС, м. Кривий Ріг. Ф.2. (для студентів денної форми навчання ("економіка в галузі знань" 051)

З метою оволодіння системою наукових знань про суспільно-політичні процеси в вищих навчальних закладах України введено викладання навчальної дисципліни «Політологія», яка є складовою частиною блоку нормативних дисциплін. ЇЇ найважливішою функцією є формування політичної культури суспільства. В цілому політологія покликана сприяти подоланню стереотипних уявлень про політику як арену постійної боротьби та конфліктів. Вона спрямована на затвердженню в суспільній свідомості розуміння політики як засобу узгодження  соціальних інтересів, досягнення громадянського миру та міжнаціональної злагоди.

 • Викладач: Веденєєв Віталій Олексійович

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ, КННІ, ФАКУЛЬТЕТ 2 (для 2 курсу денної форми навчання)

Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies updated... - Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies

 • Викладач: Веденєєв Віталій Олексійович

1.Іноземна мова професійного спрямування (німецька) спеціальності 081,262

 • Викладач: Баланаєва Оксана Василівна

Іноземна мова професійного спрямування (німецька)

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Викладач: Клапощук Микола Миколайович
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович

Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування

 • Викладач: Лоскутов Тимур Олександрович

Окремі порядки кримінального провадження

 • Викладач: Лоскутов Тимур Олександрович

Виборчий процес у діяльності поліції

 • Викладач: Куракін Олександр Миколайович
 • Викладач: Светличная Ольга Алексеевна

Державне право зарубіжних країн

Курс розрахований на студентів 1 курсу спеціальності "Право"

 • Викладач: Туренко Олег

Історія держави та права зарубіжних країн

 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Туренко Олег

Європейські стандарти захисту прав людини у кримінальному процесі

 • Викладач: Волобуєв Анатолій Федотович
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Котова Вікторія
 • Викладач: Крушеницький Андрій Васильович
 • Викладач: Одерий Алексей

Актуальні проблеми доказів та доказування у кримінальному процесі

 • Викладач: Волобуєв Анатолій Федотович
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Котова Вікторія
 • Викладач: Крушеницький Андрій Васильович
 • Викладач: Одерий Алексей

Особливості методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

 • Викладач: Волобуєв Анатолій Федотович
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Котова Вікторія
 • Викладач: Крушеницький Андрій Васильович
 • Викладач: Одерий Алексей

Соціологія КННІ. Ф. 2. 1/20-(П)-ПЗСО копия 1

У дисципліні викладено загальну соціологічну теорію як основу пізнання суспільних явищ. Розглянуто систему соціології як науки, її поняття та категорії, закони та закономірності, а також механізми функціонування суспільства. Значну увагу приділено соціології основних сфер суспільного життя та її актуальним проблемам.

Вогнева підготовка Право факультет 1 (м. Маріуполь)

 • Викладач: Гурський Віктор Євгенович

Юридична компаративістика

Курс розрахований для магістрів спеціальності "Право"

 

 

 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Кравцова Маргарита Олександрівна
 • Викладач: Туренко Олег

Логіка (Юридична логіка) Ф.1-3, КННІ Ф.1-2 копия 1

Логіка - навчальна дисципліна, що має як професійний, так і загальноосвітній вимір. Логіка вивчає закони та форми раціонального мислення, принципи та методи наукового пошуку, засоби формалізації знання. Оскільки закони логіки та правила побудови умовиводів лежать в основі наукової методології, ця дисципліна викладається всім студентам, майбутній фах яких передбачатиме наукову дільність - як представникам точних наук, так і гуманітаріям.

У вузькому фаховому сенсі логіка має на меті навчити майбутнього правознавця дисципліні мислення, правилам побудови умовиводів - версій, формам та методам юридичного діалогу, способам доведення чи спростування наукових та судово-слідчих гіпотез.

 

Історія держави і права.

Курс розрахований для курсантів денної форми навчання спеціальності "Правохоронна діяльність" (навчальні взводи 102-105; 107-110) 

 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Туренко Олег

Адміністративний процес

 • Викладач: Макаренко Олександр Юрійович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна

Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності

 • Викладач: Гончаров Андрій

Юридична деонтологія

 • Викладач: Гончаров Андрій

Основи кримінального аналізу

 • Викладач: Колісніченко Андрій Олександрович
 • Викладач: Романова Ольга Іванівна

Основи кримінального аналізу

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Поліцейська деонтологія

Судові та правоохоронні органи України

Кримінологія + модуль Правова статистика ( КННІ, факультет №1)

Основи кримінального права (факультет № 1)

 • Викладач: Буга Ганна Сергіївна
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Удод Андрій Миколайович
 • Викладач: Яковлева Тетяна Костянтинівна

Адміністративна діяльність Національної поліції.

 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

Актуальні питання поліцейської діяльності.

 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

Поліцейська діяльність (спеціальність 262).

 • Викладач: Дорошенко Владислав Анатолійович
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович
 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ

 • Викладач: Клапощук Микола Миколайович

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції.

 • Викладач: Дронік Дмитро
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович
 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна

Історія держави і права України

 • Викладач: Северінова Олександра Борисівна

Криміналістична тактика (КННІ факультет № 2, тільки "ПД")

 • Викладач: Кубарєв Іван Володимирович
 • Викладач: Савчук Марина Анатоліївна

Кваліфікація кримінальних правопорушень (факультет № 1)

 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Данилевська Юлія
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Удод Андрій Миколайович

Кримінологія (факультет № 1)

 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Данилевська Юлія
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Удод Андрій Миколайович
 • Викладач: Яковлева Тетяна Костянтинівна

Кримінально-виконавче право (факультет № 1)

 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Данилевська Юлія
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Удод Андрій Миколайович
 • Викладач: Яковлева Тетяна Костянтинівна

Поліцейська діяльність спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 к.ю.н., доцент підполковник поліції Мердова Ольга (моб. тел. +380953521043)

 • Викладач: Буга Ганна Сергіївна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Тулінов Валентин Сергійович
 • Викладач: Шульга Марина Вікторівна

Провадження слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій

 • Викладач: Іванець Оксана Михайлівна

Юридичне документознавство.

 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна
 • Викладач: Цуркаленко Юлія Володимирівна

Філософія. КННІ. Факультет № 2. Денна і заочна форми навчання Титаренко

 • Викладач: Ніколенко Ксенія Вікторівна
 • Викладач: Титаренко Дмитро Миколайович

Європейські стандарти захисту прав людини в кримінальному процесі для слухачів магістратури (КННІ)

 • Викладач: Пилипенко Дмитро Олексійович
 • Викладач: Шульга Андрій Олександрович

Криміналістика (Маріуполь) ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 316 групи !!!! ЗАХОДИМО І ВИКОНУЄМО ЕКЗАМЕН (в самому низу, 10 питань)

Мета КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА : формування та розвиток компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та системи правоохоронної діяльності та права, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у частині формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі криміналістики, набутті загального уявлення про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

 Завдання КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА: засвоєння предмету криміналістики, визначення ролі криміналістики та її місця у системі наукового знання щодо питань боротьби зі злочинністю, досудового і судового кримінального провадження, набуття вмінь використання теоретичних положень криміналістики та набуття навичок їх застосування під час  кримінального провадження.

ВИКЛАДАЧ: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид.наук, доцент (контакт тел.0976701308).

 • Викладач: Шульга Андрій Олександрович

Кримінальний процес (денна та заочна форми навчання) Маріуполь.

Метою дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є формування знань про правове регулювання порядку здійснення кримінального провадження, а також основних умінь і навичок щодо застосування Кримінального процесуального законодавства України.

 

Завданням дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є вивчення навчальної дисципліни є дослідження чинного Кримінального процесуального законодавства України; ознайомлення з теорією кримінального процесу України; визначення особливостей правозастосовної діяльності під час кримінального провадження; оволодіння необхідним категоріальним і методологічним інструментарієм; прищеплення вміння пояснювати, визначати, аналізувати правові відносини, процеси, явища, правові інститути, норми; прищеплення вміння кваліфіковано оцінювати питання щодо захисту прав людини і основоположних свобод у Кримінальному процесі України та приймати обґрунтовані рішення.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид. наук, доцент.(контакт тел.0976701308).

 • Викладач: Шульга Андрій Олександрович

Юридична компаративістика. Викладач Туренко О.С. (Ел. пошта: [email protected]; тел: 0509764156) Курс розрахований для магістрів 1 курсу спеціальності "Право".

 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: Туренко Олег

Історія держави і права. Викладач Туренко О.С. ( Ел_пошта: [email protected].; тел 0509764156). Князькова Л.М. (Ел.пошта: [email protected]). Курс розрахований для курсантів 102-105 та 107-110 взводів та здовувачів-заочників 1-5/20 ПД.Б

Мета курсу ІДП: сформувати базу знань про виникнення та розвиток державних інститутів та систем права, судочинства зарубіжних країн та України, почитаючи зі стародавніх часів до сьогодення.

Завдання курсу:

- вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду розбудови державності, закономірності формування правових систем та законотворчих процесів;

- визначення осноположних принципів формування певних форм та типів держави; 

- засвоення ключових історико-правових понять та категорій; 

 Форма контролю: залік

 • Викладач: Гончаров Андрій
 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: Туренко Олег
 • Викладач: Філіпенко Оксана Іванівна

Адміністративна відповідальність спеціальність 262 (Маріуполь)

 • Викладач: Буга Ганна Сергіївна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

ПОЛІТОЛОГІЯ (для студентів денної форми навчання, спеціальність 262 / "правоохоронна діяльність")

 • Викладач: Веденєєв Віталій Олексійович
 • Викладач: Дабло Любов Григорівна
 • Викладач: Суюсанов Лут Ікрамович
 • Викладач: Титаренко Дмитро Миколайович

Основи наукових досліджень

 • Викладач: Веденєєв Віталій Олексійович
 • Викладач: Титаренко Дмитро Миколайович

Поліцейська діяльність

Моніторинг знань - заочна форма навчання (поліцейські) - групи 5,6,7/18-(ПД)-Б

 • Викладач: Шапарь Артем Олександрович

Моніторинг знань - 303, 304 н.в.

 • Викладач: Шапарь Артем Олександрович

Моніторинг знань - 401, 402 н.в.

 • Викладач: Шапарь Артем Олександрович

Загальні засади запобігання та протидії корупції

Мета – вивчення чинного антикорупційного законодавства, формування вмінь та навичок щодо запобігання і протидії корупції.

Завдання

– вивчення засад запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин;

– ознайомлення із сферою застосування антикорупційного законодавства;

– розгляд міжнародних нормативно-правових актів із запобігання та протидії корупційним правопорушенням;

– вивчення особливостей провадження у справах про корупційні правопорушення.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел.063-18-08-007

 • Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна

Моніторинг 406 навчальний взвод

 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (для здобувачів освітнього ступеню Бакалавр спеціальності 081 Право)

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів.

Цей дистанційний курс може використовуватись як допоміжний засіб для денного і заочного навчанні та як основний - для дистанційного навчання.

 • Викладач: Зозуля Євген Вікторович
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна

Науковий гурток "Правоохоронець

 • Викладач: Коротков Євген Павлович
 • Викладач: Ромашенко Вікторія Євгенівна

Основи безпеки поліцейського

Тактико-спеціальна підготовка 2 курс 262

 • Викладач: Коротков Євген Павлович

Тактико-спеціальна підготовка 2 курс 081

 • Викладач: Коротков Євген Павлович

Тактична підготовка. Ф3

Вогнева підготовка ПД факультет 2 (м. Маріуполь)

 • Викладач: Коваленко Віктор Леонідович

Безпека дорожнього руху Ф2 (Право+ПД)

 • Викладач: Ромашенко Вікторія Євгенівна

Школа підвищення педагогічної майстерності

 • Викладач: Короткова Юлія Михайлівна
 • Викладач: Ромашенко Вікторія Євгенівна

Розслідування економічних кримінальних правопорушень

 • Викладач: Волобуєв Анатолій Федотович
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна

Криміналістичне забезпечення правоохоронної діяльності

 • Викладач: Одерий Алексей

Кримінально-правова кваліфікація (факультет № 1)

 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Колісніченко Андрій Олександрович
 • Викладач: Яковлева Тетяна Костянтинівна

Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку

 • Викладач: Клапощук Микола Миколайович
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович

Адміністративна діяльність Національної поліції" (Загальна частина) для слухачів ф-ту № 4 (ЗФН)

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх вищих навчальних закладах системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Викладач: Веселов Микола Юрійович

Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (406 навчальний взвод)

 • Викладач: Волобуєв Анатолій Федотович
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Котова Вікторія
 • Викладач: Крушеницький Андрій Васильович

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (факультет № 1)

 • Викладач: Волобуєв Анатолій Федотович
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Котова Вікторія
 • Викладач: Крушеницький Андрій Васильович
 • Викладач: Одерий Алексей

ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ (КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН) У 202-205

 • Викладач: Гордієнко Олексій Леонідович

Криміналістика 1-4/17

 

Курс супроводжує: 

завідувачка кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 к.ю.н., доцент полковник поліції Волобуєва Олена Олексіївна ([email protected])

 

 

 

 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна

Забезпечення конституційних прав учасників досудового розслідування

 • Викладач: Городецька Марина Сергіївна

Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) дій Ф1

 • Викладач: Андрух Віталій Васильович
 • Викладач: Бабенко Ольга Георгіївна
 • Викладач: Городецька Марина Сергіївна
 • Викладач: Пилипенко Дмитро Олексійович

Конституційне право. ДЮІ, факультет 2, 3 (для 1 курсу денної форми навчання)

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Конституційне право» є набуття та поглиблення знань щодо основних положень конституційної теорії, відповідного правового регулювання і політичної практики, пов’язаної з таким регулюванням; формування вмінь та навичок здійснення, правильного тлумачення та реалізації норм конституційного права у практичній діяльності правоохоронних органів, тощо.

Завдання: вивчення теорії конституційне права, принципів і джерел конституційного права; засвоєння предмету «Конституційне право»; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; вивчити конкретні норми конституційного права; навчити курсантів навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань конституційних правовідносин; підвищення вимог до якості знань курсантів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

 • Викладач: Веденєєв Віталій Олексійович
 • Викладач: Гончаров Андрій
 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: ОРЛОВ Віктор
 • Викладач: Туренко Олег
 • Викладач: Філіпенко Оксана Іванівна

Адміністративне право 201, 081 "Право"

 • Викладач: Макаренко Олександр Юрійович
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Рекуненко Тетяна
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

Оперативно-розшукова діяльність працівників НП для заочної форми навчання

 • Викладач: Ровков Олег Миколайович
 • Викладач: Шапарь Артем Олександрович

Режим Секретності для курсантів 103/21-(П)-Б

 • Викладач: Ємельянов Роман Олександрович

Режим Секретності 111-115/21-(ПД)-Бп

 • Викладач: Ємельянов Роман Олександрович

Оперативно-розшукова діяльність (Загальна частина) для 3-го курсу

 • Викладач: Ємельянов Роман Олександрович
 • Викладач: Єпринцев Пилип
 • Викладач: Ровков Олег Миколайович
 • Викладач: Шапарь Артем Олександрович

Організація діяльності підрозділів Національної поліції України Ф2

Навчальна дисципліна «Організація діяльності підрозділів Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у здобувачів вищої освіти, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Організація діяльності підрозділів Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Шульга Марина Вікторівна

Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина) для здобувачів вищої освіти групи 2-4/18ПД-Б заочної форми навчання

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у закладах вищої освіти системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

Поліцейська діяльність (спеціальність 081).

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність»

це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна

Поліцейська діяльність (для заочної форми навчання).

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність»

це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

 • Викладач: Дорошенко Владислав Анатолійович
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович
 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

Адміністративна діяльність Національної поліції для 301-302

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх вищих навчальних закладах системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Викладач: Веселов Микола Юрійович

Проблеми корпоративного права (КННІ. Факультет 2. Деревянко Богдан Володимирович. 050-962-27-18. [email protected])

 • Викладач: Деревянко Богдан Володимирович

Історія держави та права України

 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: Туренко Олег
 • Викладач: Філіпенко Оксана Іванівна

Теорія держави і права. (Для курсантів - м. Кривий Ріг та м. Маріуполь)

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів. Відтак, необхідно осмислювати кожне слово, кожний рядок прочитаного, почутого, піддавати його аналізу, іноді - критиці. Це шлях до формування не тільки глибоких юридичних знань, а й власної правової професійної культури.

 • Викладач: Аягут Наталія Гарягдиєвна
 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Зозуля Євген Вікторович
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: Кравцова Маргарита Олександрівна

Кримінально-виконавче право 4 курс П ( КННІ факультет № 1)

 • Викладач: Гранкіна Валентина Ігорівна

Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції (для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність")

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

До вашої уваги пропонується навчальна дисципліна "Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції", метою викладання якої є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності для реалізації завдань підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.

Завдання: оволодіння знаннями необхідними для виконання службових завдань, які ставляться перед підрозділами ювенальної превенції на конкретному етапі розвитку Національної поліції; ознайомлення з організацією роботи інспекторів ювенальної превенції; оволодіння знаннями та вироблення навичок щодо профілактичного обліку дітей; вироблення навичок самостійного аналізу адміністративно-правових явищ; вироблення навичок складання адміністративно-процесуальних документів.

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Романова Ольга Іванівна
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

Поліцейська деонтологія для курсантів та слухачів заочної форми навчання м.Кривий Ріг

Доцент кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України,

к.ю.н. Кравцова Маргарита Олександрівна

Ел.пошта : [email protected]

тел. 093-78-44-600

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв'язок юридичної науки та юридичної практики за умов формування системи вимог професійного та особистого порядку здійснення юридичної діяльності з урахуванням спеціалізації юридичної професії.

Метою навчальної дисципліни «Поліцейська деонтологія» є розкриття причин виникнення та існування етичних та естетичних правил, що мають місце у юридичній професії. Формування усвідомленості майбутнього юриста-правоохоронця про систему нормативів що заперечують, дозволяють, зобов’язують, рекомендують ту чи іншу модель поведінки юриста відповідно до соціального рівня культури суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поліцейська деонтологія» є визначення соціальної ролі юристів в умовах розвитку сучасного українського суспільства. На підставі напрацювань провідних фахівців в галузі теорії права філософії права, юридичної конфліктології сформулювати практичні рекомендації щодо правової діяльності, морального стану юриста задля подальшого формування відповідної правової свідомості, правової культури, правового світогляду як основних чинників реалізації зазначеними фахівцями своїх професійних функцій.

2 Технологія ділового спілкування студентів-правників (англійська мова) (апробація)

 • Викладач: Баланаєва Оксана Василівна
 • Викладач: Дзевицька Лариса Сергіївна
 • Викладач: Зотова-Садило Олена Юріївна

Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування (факультет №1, 406 навчальний взвод)

 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Котова Вікторія
 • Викладач: Крушеницький Андрій Васильович

Кваліфікація кримінальних правопорушень

 • Викладач: Бабенко Ольга Георгіївна
 • Викладач: Боровик Анна Миколаївна
 • Викладач: Гранкіна Валентина Ігорівна
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Колісніченко Андрій Олександрович

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДЛЯ 1 курсу

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Михайлов Руслан Іванович
 • Викладач: Носевич Надія Русланівна
 • Викладач: Тишлек Микола Миколайович
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

Проходження навчальної практики Ф3 (308, 309)

 • Викладач: Склема Тетяна Юріївна

Навчальна практика (Ф3 2 курс 262)

 • Викладач: Булгакова Олена Валеріївна
 • Викладач: Камінський Павло Дмитрович

Навчальна практика (Ф3 2 курс 081)

 • Викладач: Булгакова Олена Валеріївна
 • Викладач: Камінський Павло Дмитрович

Історія вчень про державу і право

Криміналістична тактика (Маріуполь)

Мета дисципліни КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА: формування компетентності щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку криміналістичної тактики, тактики провадження вербальних і невербальних слідчих (розшукових) дій.

Завдання дисципліни КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА:

-  вивчення, пояснювання тактичних особливостей провадження слідчих (розшукових) дій.

-  використання тактичних прийомів щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, особливості тактики вербальних та невербальних слідчих (розшукових) дій.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович. Доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд.юрид.наук, доцент.(контакт тел.0976701308).

 • Викладач: Шульга Андрій Олександрович

Навчальна практика 306 навчальний взвод

Виробнича практика студентів 4 курсу денної форми навчання (цивільно-правовий напрямок)

 • Викладач: Абдель Фатах Анна Станіславівна
 • Викладач: Піддубна Дар'я Сергіївна

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАТРИМАННЯ ДЛЯ 107-110 ВЗВОДІВ

 • Викладач: Буга Ганна Сергіївна
 • Викладач: Дорошенко Владислав Анатолійович
 • Викладач: Котова Вікторія
 • Викладач: Крушеницький Андрій Васильович
 • Викладач: Лоскутов Тимур Олександрович
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Шульга Марина Вікторівна

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції (м. Маріуполь)

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції є обов'язковою навчальною дисципліної, що вивчається здобувачами і здобувачками вищої освіти в межах опанування плану первинної професійної підготовки  за професією 5162  "Поліцейський". 

Розробник дистанціного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін  факультету №2 Маслєнікова Катерина Георгіївна (+380999186873)

 • Викладач: Клявочкіна Ірина Олегівна
 • Викладач: Маслєнікова Катерина Георгіївна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

ПРЕВЕНТИВНА (ПРОФІЛАКТИЧНА) ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (Маріуполь)

 • Викладач: Дорошенко Владислав Анатолійович
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Тишлек Микола Миколайович
 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

ВЗАЄМОДІЯ ПАТРУЛЬНИХ З ПІДРОЗДІЛАМИ НПУ ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ І СЛУЖБАМИ ДЛЯ 102-105 ВЗВОДІВ

 • Викладач: Клапощук Микола Миколайович
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Робота за базами даних, використання радіозв'язку та відеофіксації у роботі патрульного поліцейського Ф1

 • Викладач: Трофіменко Єлизавета Сергіївна
 • Викладач: Тулінов Валентин Сергійович

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДЛЯ 203-205 ВЗВОДІВ

 • Викладач: Удалова Неждана Михайлівна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ДЛЯ 203-205 ВЗВОДІВ

 • Викладач: Клапощук Микола Миколайович
 • Викладач: Мельниченко Сергій Юрійович

Психологія управління спеціальність "Право" та "Правоохоронна діяльність"

 • Викладач: Мухіна Галина Вікторівна

Кримінальне процесуальне забезпечення правоохоронної діяльності

 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Лоскутов Тимур Олександрович

Кримінально-виконавче право (студенти, заочна)

Шановні здобувачі вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 081 "Право", для отримання заліку з дисципліни Вам необхідно:

1. Ознайомитись з конспектом лекцій.

2. Зробити Сампо (максимум 40 балів) і прикріпити його для перевірки

3. Відповісти на тестові завдання до дисципліни (максимум 60 балів)

 • Викладач: Кубарєв Іван Володимирович

Психологія оперативно-розшукової діяльності (курсанти - 303-304 н.в.)

 • Викладач: Ровков Олег Миколайович
 • Викладач: Шапарь Артем Олександрович

Адміністративний процес слухачів факультету №4

 • Викладач: Веселов Микола Юрійович

Адміністративне судочинство

 • Викладач: Кубарєв Іван Володимирович

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції спеціальність 262 (Маріуполь)

 • Викладач: Буга Ганна Сергіївна
 • Викладач: Маслєнікова Катерина Георгіївна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Тишлек Микола Миколайович
 • Викладач: Тулінов Валентин Сергійович

Актуальні питання поліцейської діяльності для факультету №4

 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна
 • Викладач: Тулінов Валентин Сергійович

Актуальні питання сімейного права*

Англійська мова для ДК "Колорит"

Використання судових експертиз у кримінальному процесі

Господарськe право (денна, лекції+курсова робота+МК)

Господарське право - обов'язкова навчальна дисципліна, яка формує фахові компетенції. Вивчення навчальної дисципліни здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання ОПП 081 "Право" відбувається на 3-му курсі впродовж двох семестрів, формами підсумкового контролю є залік (після вивчення модулю 1) та іспит (після вивчення модулю 2), також з цієї навчальної дисципліни передбачено написання курсової роботи.

Державне право зарубіжних країн. Викладач Туренко О.С. (Ел. пошта: [email protected]; тел: 0509764156). Курс розрахований для студентів 111, 211, 212 навчальних груп Факультету №2 Криворізького навчально-наукового інституту ДЮІ

Мета: вивчення конституційно-правових інститутів, методів правового регулювання для їх застосування у майбутній практичній діяльності, формування вмінь та навичок здійснення, правильного тлумачення та реалізації норм конституційного права в зарубіжних країнах та застосування у практичній діяльності.

 

Завдання: вивчення теорії конституційного права, принципів і змісту державної політики, принципів і джерел конституційного права; засвоєння предмету «Державне право зарубіжних країн»; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; навчити навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань конституційних правовідносин; підвищення вимог до якості знань слухачів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права; історія держави та права; адміністративний процес; судові та правоохоронні органи; конституційне право; міжнародне право

 • Викладач: Гончаров Андрій
 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: Кравцова Маргарита Олександрівна
 • Викладач: Туренко Олег
 • Викладач: Філіпенко Оксана Іванівна

Державне управління економікою

 • Викладач: Гузенко Олена Павлівна
 • Викладач: Кадала Віталій Віталійович

Державне управління органів внутрішніх справ

Державне управління та регулювання господарською діяльністю


Доказування на досудовому розслідуванні (факультет № 1)

 • Викладач: Аксьонов Костянтин Володимирович
 • Викладач: Городецька Марина Сергіївна
 • Викладач: Лоскутов Тимур Олександрович

Економічна безпека суб'єктів господарювання

Етика та естетика*

Житлове право

Забезпечення виконання зобов'язань*

Забезпечення конституційних прав (факультет № 1, факультет № 4)

 • Викладач: Лоскутов Тимур Олександрович

Захист прав суб'єктів господарювання

 • Викладач: Кадала Віталій Віталійович
 • Викладач: Макаренко Наталія Анатоліївна

Адміністративний процес спеціальність 081 Право (Маріуполь)

Начальна дисципліна «Адміністративний процес» – це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців та фахівчин у галузі права. Адміністративний процес є органічною складовою іншої навчальної дисципліни – адміністративного права, яке у свою чергу, тісно пов’язане з конституційним правом, теорією та історією держави і права, державним правом зарубіжних країн. На сьогоднішній день в адміністративно-правовій науці існує три підходи до розуміння адміністративного процесу. Розробники курсу поклали в його основу судову концепцію розуміння сутності адміністративного процесу, яка обмежує його існування лише рамками адміністративного судочинства як форми правосуддя.

Розробник дистанційного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Маслєнікова Катерина Георгіївна (тел. +380999186873)

 • Викладач: Маслєнікова Катерина Георгіївна
 • Викладач: Мердова Ольга Миколаївна

Іпотека в кредитуванні

Історія вчень про державу та право 2к

Історія держави та права зарубіжних країн. Для курсантів та студентів спеціальності "Право" Викладач Туренко О.С.

    

 

 • Викладач: Дацюк Тетяна Кузьмівна
 • Викладач: Туренко Олег
 • Викладач: Філіпенко Оксана Іванівна

Історія Української культури (Сабельникова)

Кваліфікація кримінальних правопорушень

Конституційне право України

 

 • Викладач: Зозуля Євген Вікторович
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: Філіпенко Оксана Іванівна

Конституційне право. ДонДУВС, факультет 1. (для 1 та 2 курсів денної форми навчання) та факультет 2 (для 1 та 2 курсів заочної форми навчання)

 • Викладач: Веденєєв Віталій Олексійович
 • Викладач: Гончаров Андрій
 • Викладач: Князькова Любов Михайлівна
 • Викладач: Філіпенко Оксана Іванівна

Корпоративне право 4к*

Криміналістика (факультет № 1, факультет № 4)

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КРИМІНАЛІСТИКА"

Шановні відвідувачі!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Криміналістика" полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців Національної поліції України, які мають оволодіти знаннями і практичними навичками у галузі криміналістики, набути знань про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

Курс супроводжують: 

викладач кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 Боровик Анна Миколаївна ([email protected]; +380673165681) 

 

 • Викладач: Боровик Анна Миколаївна
 • Викладач: Войчишена Марина Вадимівна
 • Викладач: Волобуєв Анатолій Федотович
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Коміссарова Наталя
 • Викладач: Одерий Алексей

Криміналістика КННІ (для денної та заочної форм навчання)

Криміналістика - наука про закономірності виникнення доказів злочинної діяльності а також прийоми та методи їх пошуку та дослідження з метою встановлення злочинців та доказування їх вини. Головними су бєктами застосування криміналістичних знань є співробітники оперативних підрозділів та слідчі. З художніх персонажів найбільш відомим криміналістом був герой творів Артура Конан Дойла - Шерлок Холмс.

 Вивчивши криміналістику ви:

зрозумієте чому, де і які сліди злочину виникають;

дізнаєтесь про  науково-технічні засоби, що використовуються для їх пошуку та дослідження;

отримаєте навички ефективного проведення допитів, обшуків оглядів місць події та інших слідчих (розшукових) дій;

зможете психологічно перегравати осіб, які з тих чи інших причин чинять протидію досудовому розслідуванню та отримаєте багато іншої користної для правника інформації.

Обсяг курсу - 6 кредитів. Підсумкові контролі залік та іспит.

 

 • Викладач: Барган Сергій Сергійович
 • Викладач: Господаренко Володимир Миколайович
 • Викладач: Кубарєв Іван Володимирович
 • Викладач: Савчук Марина Анатоліївна

Криміналістика Ф3

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КРИМІНАЛІСТИКА"

Шановні відвідувачі!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Криміналістика" полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, які мають оволодіти знаннями і практичними навичками у галузі криміналістики, набути знань про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

 

 • Викладач: Кубарєв Іван Володимирович

Кримінальне право (КННІ, факультет № 1)

 • Викладач: Андріяшевська Марина Сергіївна
 • Викладач: Бабенко Ольга Георгіївна
 • Викладач: Буга Ганна Сергіївна
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Гранкіна Валентина Ігорівна
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович
 • Викладач: Ємельянов Роман Олександрович
 • Викладач: Колісніченко Андрій Олександрович
 • Викладач: Приходько Андрій Андрійович
 • Викладач: Романова Ольга Іванівна

Кримінальний процес (факультет № 1, факультет № 4)

 • Викладач: Бабенко Ольга Георгіївна
 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Городецька Марина Сергіївна
 • Викладач: Лоскутов Тимур Олександрович
 • Викладач: Пилипенко Дмитро Олексійович
 • Викладач: Потоцький Мирослав Михайлович

Кримінологія (КННІ, факультет № 1)

 • Викладач: Волобуєва Олена Олексіївна
 • Викладач: Гранкіна Валентина Ігорівна
 • Викладач: Данилевська Юлія
 • Викладач: Данилевський Андрій Олександрович