Доступные курсы

Господарське право

 • Учитель: Дмитро Валерійович Часовников

Екологічне право

 • Учитель: Іван Васильович Якименко

Виробнича практика

 • Учитель: Анастасія В’ячеславівна Катрич

Юридична клінічна діяльність

 • Учитель: Альбіна Ідаятівна Батечко

Міжнародне право, 081 дфн (поліцейські)

 

 

Викладач курсу

Скляр Надія Михайлівна

Контактний телефон

068-499-26-54

Електронна пошта

[email protected]

 • Учитель: Надія Михайлівна Скляр

Міжнародне право ІІ семестр зфн

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих фахівців  та фахівчинь з права для реалізації завдань Національної поліції України, які мають володіти теоретичними знаннями у сфері міжнародних відносин, практичними вміннями та навичками необхідними для реалізації повноважень; опанування здобувачами/здобувачками  вищої освіти системи знань з міжнародного права, захисту прав людини та основоположних свобод; акцентування уваги здобувачів/здобувачок вищої освіти на складні теоретичні та практичні проблеми сутності та правової природи прав і свобод людини; на основі конкретно-предметного матеріалу сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у здобувачів/здобувачок вищої освіти; формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування норм національного та міжнародного права захисту прав людини.

 

Завдання: оволодіння фундаментальним основам теорії та практики міжнародного права; ознайомлення з нормативними, академічними, доктринальними та іншими джерелами міжнародного права; навчити використанню на практиці теоретичних знань з міжнародно-правових питань, що постають перед міжнародним суспільством;  надання здобувачам та здобувачкам вищої освіти ґрунтовних знань з основних теоретико-правових положень про ознаки, принципи, особливості та правове регулювання міжнародного захисту прав людини, визначення заходів міжнародної відповідальності та її видів; дослідження механізмів різних систем захисту прав людини;  закріплення навичок самостійного аналізу законодавства і правозастосовної практики ЄСПЛ.

 • Учитель: Надія Михайлівна Скляр

Курси підвищення кваліфікації за професійною програмою "Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін"

 • Учитель: Альбіна Ідаятівна Батечко
 • Учитель: Ольга Олегівна Бондаренко
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Наталя Валеріївна Іванюта
 • Учитель: Руслан Віталійович Колосов
 • Учитель: Тетяна Володимирівна Кононенко
 • Учитель: Юлія Михайлівна Короткова
 • Учитель: Галина Вікторівна Мухіна
 • Учитель: Людмила Миколаїівна Ніколенко
 • Учитель: Ольга Михайлівна Пересада
 • Учитель: Тамара Миколаївна Сабельникова
 • Учитель: Ірина Вікторівна Сирмаміїх
 • Учитель: Юлія Сергіївна Хоббі
 • Учитель: Анастасія Геннадіївна Ялі

Міжнародне право 315

Мета курсу: опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності та особливостей, системи, основних принципів та джерел, суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права, опанування знанням міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності.

Завдання: розкрити зміст основних положень теорії міжнародного права, вивчення основних понять та категорій міжнародного права, міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності; вироблення уміння самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел. 063-18-08-007

консультації що середи з 13-14.00

 • Учитель: Юлія Сергіївна Хоббі

Цивільний процес 315/19-(П)-К

 • Учитель: Руслан Віталійович Колосов

Тест

Міжнародне право (курсанти) факультет 1 копия 1

Мета курсу: опанування певним інструментарієм науки міжнародного права, вивчення його сутності та особливостей, системи, основних принципів та джерел, суб’єктів, співвідношення з внутрішньодержавним правом, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у конкретних галузях міжнародного права, опанування знанням міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності.

Завдання: розкрити зміст основних положень теорії міжнародного права, вивчення основних понять та категорій міжнародного права, міжнародних стандартів прав людини та гендерної рівності; вироблення уміння самостійно опрацьовувати першоджерела (конвенційні та інші міжнародно-правові норми) та відповідну спеціальну літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на міжнародній арені між суб’єктами міжнародного права.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел. 063-18-08-007

консультації що середи з 12-14.00

 

Юридичне документознавство для спеціальності 262

Заходи процесуального примусу в діяльності Національної поліції

 • Учитель: Євген Павлович Коротков

Школа підвищння педагогічної майстерності

 • Учитель: Галина Вікторівна Мухіна
 • Учитель: Ольга Олександрівна Новікова
 • Учитель: Тамара Миколаївна Сабельникова
 • Учитель: Олексій Цуркан

Організація діяльності дільничних офіцерів поліціі (для курсантів)

 • Учитель: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

Нарада для деканів

 • Учитель: Сергій Сергійович Вітвіцький

Нарада для проректорів

 • Учитель: Сергій Сергійович Вітвіцький

Студентсько-курсантське самоврядування

Режим таємності

Навчальна практика

Адміністративний процес спеціальність 262 Правоохоронна діяльність (Маріуполь)

Начальна дисципліна «Адміністративний процес» – це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців та фахівчин у галузі права. Адміністративний процес є органічною складовою іншої навчальної дисципліни – адміністративного права, яке у свою чергу, тісно пов’язане з конституційним правом, теорією та історією держави і права, державним правом зарубіжних країн. На сьогоднішній день в адміністративно-правовій науці існує три підходи до розуміння адміністративного процесу. Розробники курсу поклали в його основу судову концепцію розуміння сутності адміністративного процесу, яка обмежує його існування лише рамками адміністративного судочинства як форми правосуддя.

Розробник дистанційного курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Мердова Ольга Миколаївна (тел. +380953521043)

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Віра Вікторівна Полякова
 • Учитель: Валентин Сергійович Тулінов

Нормотворча дiяльнicть

 • Учитель: Маргарита Олександрівна Кравцова
 • Учитель: Олег Туренко

Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції

 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції

 • Учитель: Ганна Сергіївна Буга
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством

 • Учитель: Катерина Георгіївна Маслєнікова
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

Управління в правоохоронних органах

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Валентин Сергійович Тулінов

Управління в правоохоронних органах

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна "Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку" - є дисципліною професійно-практичного спрямування, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що визначає організацію та особливості забезпечення публічної безпеки і порядку підрозділами поліції.

Розробник дистанційного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 старший лейтенант поліції Хозлу Іван Костянтинович (+380961164668; [email protected])

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Іван Хозлу

Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції (для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність")

 • Учитель: Ірина Олегівна Клявочкіна
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

Запобігання та протидія домашньому насильству

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Іван Хозлу

Економічна безпека суб’єктів господарювання

 • Учитель: Олександра Вікторівна Роженко

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ)

 • Учитель: Оксана Василівна Баланаєва
 • Учитель: Любов Григорівна Дабло
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Наталя Валеріївна Іванюта
 • Учитель: Віталій Віталійович Кадала
 • Учитель: Вікторія Котова
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Ольга Михайлівна Пересада
 • Учитель: Лут Ікрамович Суюсанов

Особливість участі прокурора та адвоката у кримінальному процесі

 • Учитель: Марина Сергіївна Городецька
 • Учитель: Мирослав Михайлович Потоцький

Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством

 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич

Основи адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції

 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов

Правові підстави затримання

 • Учитель: Мирослав Михайлович Потоцький

Ораторське мистецтво

 • Учитель: Любов Григорівна Дабло

Історія держави та права зарубіжних країн копия 1

 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк

Контроль і нагляд в професійній діяльності

 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов

Поліцейська діяльність спеціальність 081 "Право" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 к.ю.н., доцент підполковник поліції Мердова Ольга (моб. тел. +380953521043)

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

Ректорські контрольні роботи

 • Учитель: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Учитель: Ольга Олегівна Бондаренко
 • Учитель: Анна Миколаївна Боровик
 • Учитель: Олена Валеріївна Булгакова
 • Учитель: Олена Валеріївна Волік
 • Учитель: Марина Сергіївна Городецька
 • Учитель: Валентина Ігорівна Гранкіна
 • Учитель: Любов Григорівна Дабло
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Вікторія Миколаївна Зінченко
 • Учитель: Євген Вікторович Зозуля
 • Учитель: Іван Володимирович Іванов
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Руслан Віталійович Колосов
 • Учитель: Юлія Михайлівна Короткова
 • Учитель: Маргарита Олександрівна Кравцова
 • Учитель: Іван Володимирович Кубарєв
 • Учитель: Ірина Сергіївна Лопатинська
 • Учитель: Наталія Анатоліївна Макаренко
 • Учитель: Олександр Юрійович Макаренко
 • Учитель: Олена Іванівна Мамонова
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Віталій Валерійович Нуждов
 • Учитель: Алексей Одерий
 • Учитель: Ольга Михайлівна Пересада
 • Учитель: Дмитро Олексійович Пилипенко
 • Учитель: Олександра Борисівна Северінова
 • Учитель: Тетяна Юріївна Склема
 • Учитель: Олег Туренко
 • Учитель: Оксана Іванівна Філіпенко
 • Учитель: Татьяна Хайлова
 • Учитель: Юлія Сергіївна Хоббі
 • Учитель: Андрій Олександрович Шульга
 • Учитель: Мар'ян Олегович Юнацький

Право Європейського Союзу

 • Учитель: Андрій Гончаров
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова

Основи наукових досліджень

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» є складовою частиною дисциплін психолого-педагогічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань про типи досліджень, логіку, основні елементи, етапи, методи наукових досліджень.

 • Учитель: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Учитель: В'ячеслав Євгенійович Сусликов

Конфліктологія

Професійно-психологічна підготовка поліцейськогс спеціальність "Право", "Правоохоронна діяльність"

Навчальну дисципліну викладає кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Мета: підготовка висококваліфікованих фахівців та фахівчинь правоохоронної діяльності для реалізації завдань Національної поліції України у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання; формувати у майбутніх поліцейських знань, вмінь та навичок з професійно-психологічної підготовки.

Завдання: формувати уміння застосовувати знання у практичних ситуаціях, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, адаптуватися та діяти в новій ситуації, приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді. Формувати здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства  та вживати заходів для запобігання, виявлення та припинення правопорушень тощо.

 • Учитель: Галина Вікторівна Мухіна

Досудове розслідування

 • Учитель: Ольга Георгіївна Бабенко

Кримінально - правова кваліфікація

 • Учитель: Ольга Георгіївна Бабенко

Протидія нелегальній міграції спеціальність 262 для заочної форми навчання (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Протидія нелегальній міграції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає теоретико-правові та організаційні засади протидії нелегальній міграції, механізм протидії цьому негативному явищу у сфері міграційних процесів; компетенції поліції щодо протидії нелегальній міграції; особливостей адміністративної відповідальності за порушення міграційних правил. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник навчальної дисципліни: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2

старший лейтенант поліції ХОЗЛУ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Іван Хозлу

Поліцейські заходи та заходи адміністративного примусу для заочної форми навчання (Маріуполь)

 • Учитель: Ганна Сергіївна Буга
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

Основи наукових досліджень КННІ. Ф.2

 • Учитель: Віталій Олексійович Веденєєв

Політологія КННІ ДонДУВС, м. Кривий Ріг. Ф.2. (для студентів денної форми навчання ("економіка в галузі знань" 051)

З метою оволодіння системою наукових знань про суспільно-політичні процеси в вищих навчальних закладах України введено викладання навчальної дисципліни «Політологія», яка є складовою частиною блоку нормативних дисциплін. ЇЇ найважливішою функцією є формування політичної культури суспільства. В цілому політологія покликана сприяти подоланню стереотипних уявлень про політику як арену постійної боротьби та конфліктів. Вона спрямована на затвердженню в суспільній свідомості розуміння політики як засобу узгодження  соціальних інтересів, досягнення громадянського миру та міжнаціональної злагоди.

 • Учитель: Віталій Олексійович Веденєєв

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ, КННІ, ФАКУЛЬТЕТ 2 (для 2 курсу денної форми навчання)

Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies updated... - Українська школа політичних студій/Ukrainian school of political studies

 • Учитель: Віталій Олексійович Веденєєв

1.Іноземна мова професійного спрямування (німецька) спеціальності 081,262

 • Учитель: Оксана Василівна Баланаєва

Іноземна мова професійного спрямування (німецька)

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Учитель: Микола Миколайович Клапощук
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко

Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування

 • Учитель: Тимур Олександрович Лоскутов

Окремі порядки кримінального провадження

 • Учитель: Тимур Олександрович Лоскутов

Виборчий процес у діяльності поліції

 • Учитель: Олександр Миколайович Куракін
 • Учитель: Ольга Алексеевна Светличная

Державне право зарубіжних країн

Курс розрахований на студентів 1 курсу спеціальності "Право"

 • Учитель: Олег Туренко

Історія держави та права зарубіжних країн

 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Олег Туренко

Європейські стандарти захисту прав людини у кримінальному процесі

 • Учитель: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Вікторія Котова
 • Учитель: Андрій Васильович Крушеницький
 • Учитель: Алексей Одерий

Актуальні проблеми доказів та доказування у кримінальному процесі

 • Учитель: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Вікторія Котова
 • Учитель: Андрій Васильович Крушеницький
 • Учитель: Алексей Одерий

Особливості методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

 • Учитель: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Вікторія Котова
 • Учитель: Андрій Васильович Крушеницький
 • Учитель: Алексей Одерий

Соціологія КННІ. Ф. 2. 1/20-(П)-ПЗСО копия 1

У дисципліні викладено загальну соціологічну теорію як основу пізнання суспільних явищ. Розглянуто систему соціології як науки, її поняття та категорії, закони та закономірності, а також механізми функціонування суспільства. Значну увагу приділено соціології основних сфер суспільного життя та її актуальним проблемам.

Вогнева підготовка Право факультет 1 (м. Маріуполь)

 • Учитель: Віктор Євгенович Гурський

Юридична компаративістика

Курс розрахований для магістрів спеціальності "Право"

 

 

 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Маргарита Олександрівна Кравцова
 • Учитель: Олег Туренко

Логіка (Юридична логіка) Ф.1-3, КННІ Ф.1-2 копия 1

Логіка - навчальна дисципліна, що має як професійний, так і загальноосвітній вимір. Логіка вивчає закони та форми раціонального мислення, принципи та методи наукового пошуку, засоби формалізації знання. Оскільки закони логіки та правила побудови умовиводів лежать в основі наукової методології, ця дисципліна викладається всім студентам, майбутній фах яких передбачатиме наукову дільність - як представникам точних наук, так і гуманітаріям.

У вузькому фаховому сенсі логіка має на меті навчити майбутнього правознавця дисципліні мислення, правилам побудови умовиводів - версій, формам та методам юридичного діалогу, способам доведення чи спростування наукових та судово-слідчих гіпотез.

 

Історія держави і права.

Курс розрахований для курсантів денної форми навчання спеціальності "Правохоронна діяльність" (навчальні взводи 102-105; 107-110) 

 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Олег Туренко

Адміністративний процес

 • Учитель: Олександр Юрійович Макаренко
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич

Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності

 • Учитель: Андрій Гончаров

Юридична деонтологія

 • Учитель: Андрій Гончаров

Основи кримінального аналізу

 • Учитель: Андрій Олександрович Колісніченко
 • Учитель: Ольга Іванівна Романова

Основи кримінального аналізу

Деонтологічні основи правоохоронної діяльності

Поліцейська деонтологія

Судові та правоохоронні органи України

Кримінологія + модуль Правова статистика ( КННІ, факультет №1)

Основи кримінального права (факультет № 1)

 • Учитель: Ганна Сергіївна Буга
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Андрій Миколайович Удод
 • Учитель: Тетяна Костянтинівна Яковлева

Адміністративна діяльність Національної поліції.

 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

Актуальні питання поліцейської діяльності.

 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

Поліцейська діяльність (спеціальність 262).

 • Учитель: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ

 • Учитель: Микола Миколайович Клапощук

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції.

 • Учитель: Дмитро Дронік
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич

Історія держави і права України

 • Учитель: Олександра Борисівна Северінова

Криміналістична тактика (КННІ факультет № 2, тільки "ПД")

 • Учитель: Іван Володимирович Кубарєв
 • Учитель: Марина Анатоліївна Савчук

Кваліфікація кримінальних правопорушень (факультет № 1)

 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Юлія Данилевська
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Андрій Миколайович Удод

Кримінологія (факультет № 1)

 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Юлія Данилевська
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Андрій Миколайович Удод
 • Учитель: Тетяна Костянтинівна Яковлева

Кримінально-виконавче право (факультет № 1)

 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Юлія Данилевська
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Андрій Миколайович Удод
 • Учитель: Тетяна Костянтинівна Яковлева

Поліцейська діяльність спеціальність 262 "Правоохоронна діяльність" (Маріуполь)

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник курсу: завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 к.ю.н., доцент підполковник поліції Мердова Ольга (моб. тел. +380953521043)

 • Учитель: Ганна Сергіївна Буга
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Валентин Сергійович Тулінов
 • Учитель: Марина Вікторівна Шульга

Провадження слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій

 • Учитель: Оксана Михайлівна Іванець

Юридичне документознавство.

 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова
 • Учитель: Юлія Володимирівна Цуркаленко

Філософія. КННІ. Факультет № 2. Денна і заочна форми навчання Титаренко

 • Учитель: Ксенія Вікторівна Ніколенко
 • Учитель: Дмитро Миколайович Титаренко

Європейські стандарти захисту прав людини в кримінальному процесі для слухачів магістратури (КННІ)

 • Учитель: Дмитро Олексійович Пилипенко
 • Учитель: Андрій Олександрович Шульга

Криміналістика (Маріуполь) ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 316 групи !!!! ЗАХОДИМО І ВИКОНУЄМО ЕКЗАМЕН (в самому низу, 10 питань)

Мета КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА : формування та розвиток компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та системи правоохоронної діяльності та права, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у частині формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі криміналістики, набутті загального уявлення про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

 Завдання КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА: засвоєння предмету криміналістики, визначення ролі криміналістики та її місця у системі наукового знання щодо питань боротьби зі злочинністю, досудового і судового кримінального провадження, набуття вмінь використання теоретичних положень криміналістики та набуття навичок їх застосування під час  кримінального провадження.

ВИКЛАДАЧ: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид.наук, доцент (контакт тел.0976701308).

 • Учитель: Андрій Олександрович Шульга

Кримінальний процес (денна та заочна форми навчання) Маріуполь.

Метою дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є формування знань про правове регулювання порядку здійснення кримінального провадження, а також основних умінь і навичок щодо застосування Кримінального процесуального законодавства України.

 

Завданням дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є вивчення навчальної дисципліни є дослідження чинного Кримінального процесуального законодавства України; ознайомлення з теорією кримінального процесу України; визначення особливостей правозастосовної діяльності під час кримінального провадження; оволодіння необхідним категоріальним і методологічним інструментарієм; прищеплення вміння пояснювати, визначати, аналізувати правові відносини, процеси, явища, правові інститути, норми; прищеплення вміння кваліфіковано оцінювати питання щодо захисту прав людини і основоположних свобод у Кримінальному процесі України та приймати обґрунтовані рішення.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид. наук, доцент.(контакт тел.0976701308).

 • Учитель: Андрій Олександрович Шульга

Юридична компаративістика. Викладач Туренко О.С. (Ел. пошта: [email protected]; тел: 0509764156) Курс розрахований для магістрів 1 курсу спеціальності "Право".

 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Олег Туренко

Історія держави і права. Викладач Туренко О.С. ( Ел_пошта: [email protected].; тел 0509764156). Князькова Л.М. (Ел.пошта: [email protected]). Курс розрахований для курсантів 102-105 та 107-110 взводів та здовувачів-заочників 1-5/20 ПД.Б

Мета курсу ІДП: сформувати базу знань про виникнення та розвиток державних інститутів та систем права, судочинства зарубіжних країн та України, почитаючи зі стародавніх часів до сьогодення.

Завдання курсу:

- вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду розбудови державності, закономірності формування правових систем та законотворчих процесів;

- визначення осноположних принципів формування певних форм та типів держави; 

- засвоення ключових історико-правових понять та категорій; 

 Форма контролю: залік

 • Учитель: Андрій Гончаров
 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Олег Туренко
 • Учитель: Оксана Іванівна Філіпенко

Адміністративна відповідальність спеціальність 262 (Маріуполь)

 • Учитель: Ганна Сергіївна Буга
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

ПОЛІТОЛОГІЯ (для студентів денної форми навчання, спеціальність 262 / "правоохоронна діяльність")

 • Учитель: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Учитель: Любов Григорівна Дабло
 • Учитель: Лут Ікрамович Суюсанов
 • Учитель: Дмитро Миколайович Титаренко

Основи наукових досліджень

 • Учитель: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Учитель: Дмитро Миколайович Титаренко

Поліцейська діяльність

Моніторинг знань - заочна форма навчання (поліцейські) - групи 5,6,7/18-(ПД)-Б

 • Учитель: Артем Олександрович Шапарь

Моніторинг знань - 303, 304 н.в.

 • Учитель: Артем Олександрович Шапарь

Моніторинг знань - 401, 402 н.в.

 • Учитель: Артем Олександрович Шапарь

Загальні засади запобігання та протидії корупції

Мета – вивчення чинного антикорупційного законодавства, формування вмінь та навичок щодо запобігання і протидії корупції.

Завдання

– вивчення засад запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин;

– ознайомлення із сферою застосування антикорупційного законодавства;

– розгляд міжнародних нормативно-правових актів із запобігання та протидії корупційним правопорушенням;

– вивчення особливостей провадження у справах про корупційні правопорушення.

Викладач: Хоббі Юлія Сергіївна, к.ю.н, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, ауд. 309, тел.063-18-08-007

 • Учитель: Юлія Сергіївна Хоббі

Моніторинг 406 навчальний взвод

 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (для здобувачів освітнього ступеню Бакалавр спеціальності 081 Право)

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів.

Цей дистанційний курс може використовуватись як допоміжний засіб для денного і заочного навчанні та як основний - для дистанційного навчання.

 • Учитель: Євген Вікторович Зозуля
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова

Науковий гурток "Правоохоронець

 • Учитель: Євген Павлович Коротков
 • Учитель: Вікторія Євгенівна Ромашенко

Основи безпеки поліцейського

Тактико-спеціальна підготовка 2 курс 262

 • Учитель: Євген Павлович Коротков

Тактико-спеціальна підготовка 2 курс 081

 • Учитель: Євген Павлович Коротков

Тактична підготовка. Ф3

Вогнева підготовка ПД факультет 2 (м. Маріуполь)

 • Учитель: Віктор Леонідович Коваленко

Безпека дорожнього руху Ф2 (Право+ПД)

 • Учитель: Вікторія Євгенівна Ромашенко

Школа підвищення педагогічної майстерності

 • Учитель: Юлія Михайлівна Короткова
 • Учитель: Вікторія Євгенівна Ромашенко

Розслідування економічних кримінальних правопорушень

 • Учитель: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва

Криміналістичне забезпечення правоохоронної діяльності

 • Учитель: Алексей Одерий

Кримінально-правова кваліфікація (факультет № 1)

 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Андрій Олександрович Колісніченко
 • Учитель: Тетяна Костянтинівна Яковлева

Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку

 • Учитель: Микола Миколайович Клапощук
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко

Адміністративна діяльність Національної поліції" (Загальна частина) для слухачів ф-ту № 4 (ЗФН)

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх вищих навчальних закладах системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Учитель: Микола Юрійович Веселов

Методика розслідування окремих видів кримінальних правопорушень (406 навчальний взвод)

 • Учитель: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Вікторія Котова
 • Учитель: Андрій Васильович Крушеницький

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (факультет № 1)

 • Учитель: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Вікторія Котова
 • Учитель: Андрій Васильович Крушеницький
 • Учитель: Алексей Одерий

ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ (КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН) У 202-205

 • Учитель: Олексій Леонідович Гордієнко

Криміналістика 1-4/17

 

Курс супроводжує: 

завідувачка кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 к.ю.н., доцент полковник поліції Волобуєва Олена Олексіївна ([email protected])

 

 

 

 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва

Забезпечення конституційних прав учасників досудового розслідування

 • Учитель: Марина Сергіївна Городецька

Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) дій Ф1

 • Учитель: Віталій Васильович Андрух
 • Учитель: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Учитель: Марина Сергіївна Городецька
 • Учитель: Дмитро Олексійович Пилипенко

Конституційне право. ДЮІ, факультет 2, 3 (для 1 курсу денної форми навчання)

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Конституційне право» є набуття та поглиблення знань щодо основних положень конституційної теорії, відповідного правового регулювання і політичної практики, пов’язаної з таким регулюванням; формування вмінь та навичок здійснення, правильного тлумачення та реалізації норм конституційного права у практичній діяльності правоохоронних органів, тощо.

Завдання: вивчення теорії конституційне права, принципів і джерел конституційного права; засвоєння предмету «Конституційне право»; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; вивчити конкретні норми конституційного права; навчити курсантів навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань конституційних правовідносин; підвищення вимог до якості знань курсантів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

 • Учитель: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Учитель: Андрій Гончаров
 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Віктор ОРЛОВ
 • Учитель: Олег Туренко
 • Учитель: Оксана Іванівна Філіпенко

Адміністративне право 201, 081 "Право"

 • Учитель: Олександр Юрійович Макаренко
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Тетяна Рекуненко
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

Оперативно-розшукова діяльність працівників НП для заочної форми навчання

 • Учитель: Олег Миколайович Ровков
 • Учитель: Артем Олександрович Шапарь

Режим Секретності для курсантів 103/21-(П)-Б

 • Учитель: Роман Олександрович Ємельянов

Режим Секретності 111-115/21-(ПД)-Бп

 • Учитель: Роман Олександрович Ємельянов

Оперативно-розшукова діяльність (Загальна частина) для 3-го курсу

 • Учитель: Роман Олександрович Ємельянов
 • Учитель: Пилип Єпринцев
 • Учитель: Олег Миколайович Ровков
 • Учитель: Артем Олександрович Шапарь

Організація діяльності підрозділів Національної поліції України Ф2

Навчальна дисципліна «Організація діяльності підрозділів Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у здобувачів вищої освіти, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Організація діяльності підрозділів Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Марина Вікторівна Шульга

Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина) для здобувачів вищої освіти групи 2-4/18ПД-Б заочної форми навчання

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у закладах вищої освіти системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

Поліцейська діяльність (спеціальність 081).

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність»

це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич

Поліцейська діяльність (для заочної форми навчання).

Навчальна дисципліна «Поліцейська діяльність»

це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

 • Учитель: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

Адміністративна діяльність Національної поліції для 301-302

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність Національної поліції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх вищих навчальних закладах системи МВС України, вивчає закономірності виконавчо-розпорядчої діяльності органів Національної поліції у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Особливістю навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» є те, що суспільні відносини у зазначеній сфері носять яскраво виражений організаційний характер і спрямовані на забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

 • Учитель: Микола Юрійович Веселов

Проблеми корпоративного права (КННІ. Факультет 2. Деревянко Богдан Володимирович. 050-962-27-18. [email protected])

 • Учитель: Богдан Володимирович Деревянко

Історія держави та права України

 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Олег Туренко
 • Учитель: Оксана Іванівна Філіпенко

Теорія держави і права. (Для курсантів - м. Кривий Ріг та м. Маріуполь)

Теорія держави і права - та навчальна дисципліна, з якої починається набуття юридичної освіти. Це "абетка" юриспруденції, основа для засвоєння галузевих навчальних дисциплін: конституційне право, цивільне право, кримінальне право тощо. Вона надає розуміння основних юридичних понять, формує системний погляд на масив юридичної інформації. Для вивчення теорії держави і права важливо сконцентруватись саме на розумінні матеріалу, засвоєнні смислу, сутності юридичних явищ. Важливо також навчитись мові права, грамотному використанні юридичних термінів. Відтак, необхідно осмислювати кожне слово, кожний рядок прочитаного, почутого, піддавати його аналізу, іноді - критиці. Це шлях до формування не тільки глибоких юридичних знань, а й власної правової професійної культури.

 • Учитель: Наталія Гарягдиєвна Аягут
 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Євген Вікторович Зозуля
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Маргарита Олександрівна Кравцова

Кримінально-виконавче право 4 курс П ( КННІ факультет № 1)

 • Учитель: Валентина Ігорівна Гранкіна

Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції (для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність")

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

До вашої уваги пропонується навчальна дисципліна "Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції", метою викладання якої є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності для реалізації завдань підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.

Завдання: оволодіння знаннями необхідними для виконання службових завдань, які ставляться перед підрозділами ювенальної превенції на конкретному етапі розвитку Національної поліції; ознайомлення з організацією роботи інспекторів ювенальної превенції; оволодіння знаннями та вироблення навичок щодо профілактичного обліку дітей; вироблення навичок самостійного аналізу адміністративно-правових явищ; вироблення навичок складання адміністративно-процесуальних документів.

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Ольга Іванівна Романова
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

Поліцейська деонтологія для курсантів та слухачів заочної форми навчання м.Кривий Ріг

Доцент кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України,

к.ю.н. Кравцова Маргарита Олександрівна

Ел.пошта : [email protected]

тел. 093-78-44-600

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв'язок юридичної науки та юридичної практики за умов формування системи вимог професійного та особистого порядку здійснення юридичної діяльності з урахуванням спеціалізації юридичної професії.

Метою навчальної дисципліни «Поліцейська деонтологія» є розкриття причин виникнення та існування етичних та естетичних правил, що мають місце у юридичній професії. Формування усвідомленості майбутнього юриста-правоохоронця про систему нормативів що заперечують, дозволяють, зобов’язують, рекомендують ту чи іншу модель поведінки юриста відповідно до соціального рівня культури суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поліцейська деонтологія» є визначення соціальної ролі юристів в умовах розвитку сучасного українського суспільства. На підставі напрацювань провідних фахівців в галузі теорії права філософії права, юридичної конфліктології сформулювати практичні рекомендації щодо правової діяльності, морального стану юриста задля подальшого формування відповідної правової свідомості, правової культури, правового світогляду як основних чинників реалізації зазначеними фахівцями своїх професійних функцій.

2 Технологія ділового спілкування студентів-правників (англійська мова) (апробація)

 • Учитель: Оксана Василівна Баланаєва
 • Учитель: Лариса Сергіївна Дзевицька
 • Учитель: Олена Юріївна Зотова-Садило

Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування (факультет №1, 406 навчальний взвод)

 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Вікторія Котова
 • Учитель: Андрій Васильович Крушеницький

Кваліфікація кримінальних правопорушень

 • Учитель: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Учитель: Анна Миколаївна Боровик
 • Учитель: Валентина Ігорівна Гранкіна
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Андрій Олександрович Колісніченко

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДЛЯ 1 курсу

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Руслан Іванович Михайлов
 • Учитель: Надія Русланівна Носевич
 • Учитель: Микола Миколайович Тишлек
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

Проходження навчальної практики Ф3 (308, 309)

 • Учитель: Тетяна Юріївна Склема

Навчальна практика (Ф3 2 курс 262)

 • Учитель: Олена Валеріївна Булгакова
 • Учитель: Павло Дмитрович Камінський

Навчальна практика (Ф3 2 курс 081)

 • Учитель: Олена Валеріївна Булгакова
 • Учитель: Павло Дмитрович Камінський

Історія вчень про державу і право

Криміналістична тактика (Маріуполь)

Мета дисципліни КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА: формування компетентності щодо історії, сучасного стану та перспектив розвитку криміналістичної тактики, тактики провадження вербальних і невербальних слідчих (розшукових) дій.

Завдання дисципліни КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА:

-  вивчення, пояснювання тактичних особливостей провадження слідчих (розшукових) дій.

-  використання тактичних прийомів щодо розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, особливості тактики вербальних та невербальних слідчих (розшукових) дій.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович. Доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд.юрид.наук, доцент.(контакт тел.0976701308).

 • Учитель: Андрій Олександрович Шульга

Навчальна практика 306 навчальний взвод

Виробнича практика студентів 4 курсу денної форми навчання (цивільно-правовий напрямок)

 • Учитель: Анна Станіславівна Абдель Фатах
 • Учитель: Дар'я Сергіївна Піддубна

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАТРИМАННЯ ДЛЯ 107-110 ВЗВОДІВ

 • Учитель: Ганна Сергіївна Буга
 • Учитель: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Учитель: Вікторія Котова
 • Учитель: Андрій Васильович Крушеницький
 • Учитель: Тимур Олександрович Лоскутов
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Марина Вікторівна Шульга

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції (м. Маріуполь)

Організаційно-правові основи діяльності Національної поліції є обов'язковою навчальною дисципліної, що вивчається здобувачами і здобувачками вищої освіти в межах опанування плану первинної професійної підготовки  за професією 5162  "Поліцейський". 

Розробник дистанціного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін  факультету №2 Маслєнікова Катерина Георгіївна (+380999186873)

 • Учитель: Ірина Олегівна Клявочкіна
 • Учитель: Катерина Георгіївна Маслєнікова
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

ПРЕВЕНТИВНА (ПРОФІЛАКТИЧНА) ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (Маріуполь)

 • Учитель: Владислав Анатолійович Дорошенко
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Микола Миколайович Тишлек
 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

ВЗАЄМОДІЯ ПАТРУЛЬНИХ З ПІДРОЗДІЛАМИ НПУ ТА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ І СЛУЖБАМИ ДЛЯ 102-105 ВЗВОДІВ

 • Учитель: Микола Миколайович Клапощук
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова

Робота за базами даних, використання радіозв'язку та відеофіксації у роботі патрульного поліцейського Ф1

 • Учитель: Єлизавета Сергіївна Трофіменко
 • Учитель: Валентин Сергійович Тулінов

СЛУЖБОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДЛЯ 203-205 ВЗВОДІВ

 • Учитель: Неждана Михайлівна Удалова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ДЛЯ 203-205 ВЗВОДІВ

 • Учитель: Микола Миколайович Клапощук
 • Учитель: Сергій Юрійович Мельниченко

Психологія управління спеціальність "Право" та "Правоохоронна діяльність"

 • Учитель: Галина Вікторівна Мухіна

Кримінальне процесуальне забезпечення правоохоронної діяльності

 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Тимур Олександрович Лоскутов

Кримінально-виконавче право (студенти, заочна)

Шановні здобувачі вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 081 "Право", для отримання заліку з дисципліни Вам необхідно:

1. Ознайомитись з конспектом лекцій.

2. Зробити Сампо (максимум 40 балів) і прикріпити його для перевірки

3. Відповісти на тестові завдання до дисципліни (максимум 60 балів)

 • Учитель: Іван Володимирович Кубарєв

Психологія оперативно-розшукової діяльності (курсанти - 303-304 н.в.)

 • Учитель: Олег Миколайович Ровков
 • Учитель: Артем Олександрович Шапарь

Адміністративний процес слухачів факультету №4

 • Учитель: Микола Юрійович Веселов

Адміністративне судочинство

 • Учитель: Іван Володимирович Кубарєв

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції спеціальність 262 (Маріуполь)

 • Учитель: Ганна Сергіївна Буга
 • Учитель: Катерина Георгіївна Маслєнікова
 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Микола Миколайович Тишлек
 • Учитель: Валентин Сергійович Тулінов

Актуальні питання поліцейської діяльності для факультету №4

 • Учитель: Ольга Миколаївна Мердова
 • Учитель: Валентин Сергійович Тулінов

Актуальні питання сімейного права*

Англійська мова для ДК "Колорит"

Використання судових експертиз у кримінальному процесі

Господарськe право (денна, лекції+курсова робота+МК)

Господарське право - обов'язкова навчальна дисципліна, яка формує фахові компетенції. Вивчення навчальної дисципліни здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання ОПП 081 "Право" відбувається на 3-му курсі впродовж двох семестрів, формами підсумкового контролю є залік (після вивчення модулю 1) та іспит (після вивчення модулю 2), також з цієї навчальної дисципліни передбачено написання курсової роботи.

Державне право зарубіжних країн. Викладач Туренко О.С. (Ел. пошта: [email protected]; тел: 0509764156). Курс розрахований для студентів 111, 211, 212 навчальних груп Факультету №2 Криворізького навчально-наукового інституту ДЮІ

Мета: вивчення конституційно-правових інститутів, методів правового регулювання для їх застосування у майбутній практичній діяльності, формування вмінь та навичок здійснення, правильного тлумачення та реалізації норм конституційного права в зарубіжних країнах та застосування у практичній діяльності.

 

Завдання: вивчення теорії конституційного права, принципів і змісту державної політики, принципів і джерел конституційного права; засвоєння предмету «Державне право зарубіжних країн»; зрозуміти необхідність і сутність державного правового регулювання суспільних відношень, що регулюють сферу становлення незалежної, демократичної, правової держави; навчити навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань конституційних правовідносин; підвищення вимог до якості знань слухачів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права; історія держави та права; адміністративний процес; судові та правоохоронні органи; конституційне право; міжнародне право

 • Учитель: Андрій Гончаров
 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Маргарита Олександрівна Кравцова
 • Учитель: Олег Туренко
 • Учитель: Оксана Іванівна Філіпенко

Державне управління економікою

 • Учитель: Олена Павлівна Гузенко
 • Учитель: Віталій Віталійович Кадала

Державне управління органів внутрішніх справ

Державне управління та регулювання господарською діяльністю


Доказування на досудовому розслідуванні (факультет № 1)

 • Учитель: Костянтин Володимирович Аксьонов
 • Учитель: Марина Сергіївна Городецька
 • Учитель: Тимур Олександрович Лоскутов

Економічна безпека суб'єктів господарювання

Етика та естетика*

Житлове право

Забезпечення виконання зобов'язань*

Забезпечення конституційних прав (факультет № 1, факультет № 4)

 • Учитель: Тимур Олександрович Лоскутов

Захист прав суб'єктів господарювання

 • Учитель: Віталій Віталійович Кадала
 • Учитель: Наталія Анатоліївна Макаренко

Адміністративний процес спеціальність 081 Право (Маріуполь)

Начальна дисципліна «Адміністративний процес» – це дисципліна, яка сприяє підготовці фахівців та фахівчин у галузі права. Адміністративний процес є органічною складовою іншої навчальної дисципліни – адміністративного права, яке у свою чергу, тісно пов’язане з конституційним правом, теорією та історією держави і права, державним правом зарубіжних країн. На сьогоднішній день в адміністративно-правовій науці існує три підходи до розуміння адміністративного процесу. Розробники курсу поклали в його основу судову концепцію розуміння сутності адміністративного процесу, яка обмежує його існування лише рамками адміністративного судочинства як форми правосуддя.

Розробник дистанційного курсу: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Маслєнікова Катерина Георгіївна (тел. +380999186873)

 • Викладач: Катерина Георгіївна Маслєнікова
 • Викладач: Ольга Миколаївна Мердова

Іпотека в кредитуванні

Історія вчень про державу та право 2к

Історія держави та права зарубіжних країн. Для курсантів та студентів спеціальності "Право" Викладач Туренко О.С.

    

 

 • Учитель: Тетяна Кузьмівна Дацюк
 • Учитель: Олег Туренко
 • Учитель: Оксана Іванівна Філіпенко

Історія Української культури (Сабельникова)

Кваліфікація кримінальних правопорушень

Конституційне право України

 

 • Учитель: Євген Вікторович Зозуля
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Оксана Іванівна Філіпенко

Конституційне право. ДонДУВС, факультет 1. (для 1 та 2 курсів денної форми навчання) та факультет 2 (для 1 та 2 курсів заочної форми навчання)

 • Учитель: Віталій Олексійович Веденєєв
 • Учитель: Андрій Гончаров
 • Учитель: Любов Михайлівна Князькова
 • Учитель: Оксана Іванівна Філіпенко

Корпоративне право 4к*

Криміналістика (факультет № 1, факультет № 4)

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КРИМІНАЛІСТИКА"

Шановні відвідувачі!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Криміналістика" полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців Національної поліції України, які мають оволодіти знаннями і практичними навичками у галузі криміналістики, набути знань про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

Курс супроводжують: 

викладач кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 Боровик Анна Миколаївна ([email protected]; +380673165681) 

 

 • Учитель: Анна Миколаївна Боровик
 • Учитель: Марина Вадимівна Войчишена
 • Учитель: Анатолій Федотович Волобуєв
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Наталя Коміссарова
 • Учитель: Алексей Одерий

Криміналістика КННІ (для денної та заочної форм навчання)

Криміналістика - наука про закономірності виникнення доказів злочинної діяльності а також прийоми та методи їх пошуку та дослідження з метою встановлення злочинців та доказування їх вини. Головними су бєктами застосування криміналістичних знань є співробітники оперативних підрозділів та слідчі. З художніх персонажів найбільш відомим криміналістом був герой творів Артура Конан Дойла - Шерлок Холмс.

 Вивчивши криміналістику ви:

зрозумієте чому, де і які сліди злочину виникають;

дізнаєтесь про  науково-технічні засоби, що використовуються для їх пошуку та дослідження;

отримаєте навички ефективного проведення допитів, обшуків оглядів місць події та інших слідчих (розшукових) дій;

зможете психологічно перегравати осіб, які з тих чи інших причин чинять протидію досудовому розслідуванню та отримаєте багато іншої користної для правника інформації.

Обсяг курсу - 6 кредитів. Підсумкові контролі залік та іспит.

 

 • Учитель: Сергій Сергійович Барган
 • Учитель: Володимир Миколайович Господаренко
 • Учитель: Іван Володимирович Кубарєв
 • Учитель: Марина Анатоліївна Савчук

Криміналістика Ф3

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО

НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"КРИМІНАЛІСТИКА"

Шановні відвідувачі!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Криміналістика" полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, які мають оволодіти знаннями і практичними навичками у галузі криміналістики, набути знань про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

 

 • Учитель: Іван Володимирович Кубарєв

Кримінальне право (КННІ, факультет № 1)

 • Учитель: Марина Сергіївна Андріяшевська
 • Учитель: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Учитель: Ганна Сергіївна Буга
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Валентина Ігорівна Гранкіна
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський
 • Учитель: Роман Олександрович Ємельянов
 • Учитель: Андрій Олександрович Колісніченко
 • Учитель: Андрій Андрійович Приходько
 • Учитель: Ольга Іванівна Романова

Кримінальний процес (факультет № 1, факультет № 4)

 • Учитель: Ольга Георгіївна Бабенко
 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Марина Сергіївна Городецька
 • Учитель: Тимур Олександрович Лоскутов
 • Учитель: Дмитро Олексійович Пилипенко
 • Учитель: Мирослав Михайлович Потоцький

Кримінологія (КННІ, факультет № 1)

 • Учитель: Олена Олексіївна Волобуєва
 • Учитель: Валентина Ігорівна Гранкіна
 • Учитель: Юлія Данилевська
 • Учитель: Андрій Олександрович Данилевський