У дисципліні викладено загальну соціологічну теорію як основу пізнання суспільних явищ. Розглянуто систему соціології як науки, її поняття та категорії, закони та закономірності, а також механізми функціонування суспільства. Значну увагу приділено соціології основних сфер суспільного життя та її актуальним проблемам.