Курс розрахований для курсантів денної форми навчання спеціальності "Правохоронна діяльність" (навчальні взводи 102-105; 107-110)