Мета КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА : формування та розвиток компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та системи правоохоронної діяльності та права, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у частині формування теоретичних знань і практичних навичок у галузі криміналістики, набутті загального уявлення про загальнотеоретичні та спеціальні методи, прийоми і засоби криміналістичного забезпечення потреб кримінального судочинства.

 Завдання КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКА: засвоєння предмету криміналістики, визначення ролі криміналістики та її місця у системі наукового знання щодо питань боротьби зі злочинністю, досудового і судового кримінального провадження, набуття вмінь використання теоретичних положень криміналістики та набуття навичок їх застосування під час  кримінального провадження.

ВИКЛАДАЧ: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид.наук, доцент (контакт тел.0976701308).