Метою дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є формування знань про правове регулювання порядку здійснення кримінального провадження, а також основних умінь і навичок щодо застосування Кримінального процесуального законодавства України.

 

Завданням дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС є вивчення навчальної дисципліни є дослідження чинного Кримінального процесуального законодавства України; ознайомлення з теорією кримінального процесу України; визначення особливостей правозастосовної діяльності під час кримінального провадження; оволодіння необхідним категоріальним і методологічним інструментарієм; прищеплення вміння пояснювати, визначати, аналізувати правові відносини, процеси, явища, правові інститути, норми; прищеплення вміння кваліфіковано оцінювати питання щодо захисту прав людини і основоположних свобод у Кримінальному процесі України та приймати обґрунтовані рішення.

Викладач: Шульга Андрій Олександрович, доцент кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління, канд. юрид. наук, доцент.(контакт тел.0976701308).