ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ! 

До вашої уваги пропонується навчальна дисципліна 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції

 метою викладання якої є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які мають володіти теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками необхідними для реалізації повноважень у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції.