Фізичне виховання - це організований педагогічний процес, безпосередньо спрямований на вдосконалення фізичного розвитку людини, формування і покращення життєво важливих рухових вмінь, навичок і якостей. Фізичне виховання забезпечує загальну та спеціальну фізичну підготовку, є одним із засобів формування всебічно розвиненої особистості, збереження і зміцнення здоров’я, оптимізація фізичного та психофізичного стану студентів в процесі професійної підготовки.

Мета фізичного виховання витікає з основного завдання виховання - підготувати гармонійно розвиненого, активного громадянина незалежної  України, який органічно поєднує в собі гуманістичні, загальнолюдські риси особистості.