Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу, а також формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у юридичній сфері діяльності.

 

Завдання

–       вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ;

‒       знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

‒       здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень;

‒ засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику;

-     обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;

-                   вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я та працездатності працівників юридичної сфери діяльності через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

 

Викладач: к.п.н., доцент кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки Краcнощок Андрій Валерійович

0962342053

krasnoshchok2017@gmail.com