Мета: набуття студентами компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у тих кого навчають відповідальності за особисту та колективну безпеку, а також надання знань, умінь, здатностей (компетенцію) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці в установах (підрозділах ОВС, об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів і слухачів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях та в службовій діяльності.

Завдання: ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати   просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву; визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек; планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та діяльності у системі «людина — життєве середовище»; прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи „людина — життєве середовище"; використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо; розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів; запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію; використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі; набуття курсантами знань, умінь і здатностей (компетенції) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Викладач: к.п.н., доцент кафедри спеціальних дисциплін та професійної підготовки Краcнощок Андрій Валерійович

0962342053

krasnoshchok2017@gmail.com