Навчальна дисципліна «Протидія нелегальній міграції» – це спеціальна юридична дисципліна, яка викладається у всіх закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, що вивчає теоретико-правові та організаційні засади протидії нелегальній міграції, механізм протидії цьому негативному явищу у сфері міграційних процесів; компетенції поліції щодо протидії нелегальній міграції; особливостей адміністративної відповідальності за порушення міграційних правил. Зазначена дисципліна відноситься до дисциплін професійно-практичного спрямування і спрямовується на формування у здобувачів і здобувачок вищої освіти комптентностей, що відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Національної поліції  та завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства.

Розробник навчальної дисципліни: викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2

старший лейтенант поліції ХОЗЛУ ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ