Доцент кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України,

к.ю.н. Кравцова Маргарита Олександрівна

Ел.пошта : margarita-margarita-2014@ukr.net

тел. 093 78 44 600

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв'язок юридичної науки та юридичної практики за умов формування системи вимог професійного та особистого порядку здійснення юридичної діяльності з урахуванням спеціалізації юридичної професії.

Метою навчальної дисципліни «Поліцейська деонтологія» є розкриття причин виникнення та існування етичних та естетичних правил, що мають місце у юридичній професії. Формування усвідомленості майбутнього юриста-правоохоронця про систему нормативів що заперечують, дозволяють, зобов’язують, рекомендують ту чи іншу модель поведінки юриста відповідно до соціального рівня культури суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поліцейська деонтологія» є визначення соціальної ролі юристів в умовах розвитку сучасного українського суспільства. На підставі напрацювань провідних фахівців в галузі теорії права філософії права, юридичної конфліктології сформулювати практичні рекомендації щодо правової діяльності, морального стану юриста задля подальшого формування відповідної правової свідомості, правової культури, правового світогляду як основних чинників реалізації зазначеними фахівцями своїх професійних функцій.