Доцент кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України,

к.ю.н. Кравцова Маргарита Олександрівна

тел.0937844600

Ел.пошта : margarita-margarita-2014@ukr.net

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» є відомості про державні органи, які здійснюють судову та правоохоронну діяльність, й інші, у тому числі громадські організації та органи, які сприяють цій діяльності, а також відомості про їх завдання, систему, принципи організації й діяльності, функції та структуру.

 Метою викладання навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» є підготовка висококваліфікованих фахівців для реалізації завдань Національної поліції України, які мають оволодіти знаннями про організацію та діяльність органів судової влади, систему органів й осіб, які здійснюють правоохоронну функцію, характер їх взаємодії та призначення в забезпеченні прав і основних свобод фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» є надання здобувачам вищої освіти чіткого уявлення про те, як формуються та на яких принципах здійснюють свою діяльність органи судової влади, правоохоронні та правозахисні органи України, яка їхня система, які вони мають склад та структуру, які функції вони виконують, як ці органи взаємодіють один з одним.