ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

До вашої уваги пропонується навчальна дисципліна "Кваліфікація адміністративних правопорушень, підвідомчих Національній поліції", метою якої є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності для реалізації завдань Національної поліції України у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Завдання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями необхідними для виконання службових завдань працівниками поліції; ознайомлення з особливостями провадження у справах про адміністративні правопорушення підвідомчі Національній поліції;  вироблення навичок самостійного аналізу адміністративно-правових явищ;  удосконалення навичок складання адміністративно-процесуальних документів.

Дисципліну викладає доцент кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики к.ю.н., доцент

 

контакти викладача: 097-493-58-20

email: rekunenko22@ukr.net