Мета: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок ефективного застосування  інформаційно-комп’ютерних технологій у майбутній професійній діяльності через уміле використання електронних документів та мережних ресурсів, електронних джерел навчання, офісного програмного забезпечення, мережних технологій і спеціалізованих програмних пакетів.

Завдання: отримання здобувачами вищої освіти навичок користування комп’ютерною технікою і сучасними прикладними програмами, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в сучасному інформаційному просторі.