"Історія та культура України" - синтетична дисципліна, основним завданням якої є впорядкування та актуалізація знань курсантів та студентів стосовно політичного, соціально-економічного та культурного виміру національної історії. Дисципліна покликана формувати основи самостійного критичного мислення, дає первинні навички роботи з писемними джерелами, закладає фактичну базу для вивчення історії держави та права.