Адміністративне право (кафедра ЗПД)

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Вітаю вас на дистанційному навчальному курсі "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО" 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право» є формування знань про правове регулювання публічного управління, порядку розгляду адміністративних справ та основних умінь із застосування адміністративного законодавства.

 Завдання: засвоєння теоретичних основ адміністративного права; опанування понятійно-категорійного апарату теорії адміністративного права, його форм і методів; формування системи знань про поняття і сутність виконавчої влади, механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері виконавчої влади; з’ясування питань забезпечення законності та дисципліни при здійсненні виконавчо-розпорядчих повноважень; розкриття питань, пов’язаних із застосуванням норм адміністративного права; вивчення механізмів адміністративно-правового регулювання окремих сфер суспільних відносин.

  • Викладач: ОРЛОВ Віктор