Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності (кафедра ЗПД)

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Вітаємо вас на дистанційному навчальному курсі  "Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності"

Мета викладання навчального курсу "Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності" є формування знань про організацію та діяльність системи органів й осіб, які здійснюють правоохоронну функцію, характер їх взаємодії та призначення в забезпеченні прав і основних свобод фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб практичній діяльності.

 Завдання: сприяти глибокому засвоєнню нормативних актів, прищепити вміння працювати з ними; засвоєння предмету «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності»; ознайомити з принципами організації захисту та дотриманням прав людини в правоохоронній діяльності в Україні та організації правоохоронних органів; дати чітке уявлення про сутність захисту та дотримання прав людини в правоохоронної діяльності; навчити магістрів навичкам застосування отриманих ними в ході навчання знань в практичній діяльності; висвітлення на лекціях, семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних питань захисту та дотримання прав людини в правоохоронної діяльності; підвищення вимог до якості знань магістрів, формування у них уміння самостійно і творчо застосовувати набуті навички для вирішення проблем фахової діяльності.

Доцент кафедри загально-правових дисциплін, к.ю.н. Любов КНЯЗЬКОВА

Доцент кафедри загально-правових дисциплін, к.ю.н. Віктор ОРЛОВ 

  • Викладач: Гончаров Андрій
  • Викладач: Князькова Л. М.
  • Викладач: ОРЛОВ Віктор