Основи кримінального права (первинна професійна підготовка) Ф2

Шановні відвідувачі!

Дистанційний навчальний курс "Основи кримінального права"

(Первинна професійна підготовка)

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи кримінального права» є оволодіння курсантами

- знанням завдань, функцій та принципів кримінального права, загальних принципів та напрямків кримінальної політики України, загального понятійного апарату кримінального права України; 

- вмінням здійснювати систематизацію та пошук кримінально-правових норм; аналізувати юридичну літературу, в якій висвітлюються окремі положення кримінального права України; виявляти об’єктивні та суб’єктивні ознаки загального складу кримінального правопорушення та здійснювати кримінально-правову характеристику цих ознак в складах конкретних кримінальних правопорушень, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України; визначати підстави й форми реалізації кримінальної відповідальності та підстави застосування інших заходів кримінально-правового впливу;   дійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань; 

- навичками щодо правильного застосування загальних інститутів кримінального права при вирішенні практичних завдань та щодо виявлення ознак злочину у вчиненому діянні, відмежування злочинів від інших правопорушень.

  • Викладач: Буга Ганна Сергіївна