ДИСЦИПЛІНА "ІІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" (спеціальність 262//другий (магістерський) рівень, заочна форма)

Розробник: УТКІНА Галина, доцент кафедри CД та ПП, к.е.н., доцент ( тел. 0680220871, email: utkina.ga@gmail.com)

Мета і завдання навчальної дисципліни  –  є формування знань, умінь та навичок, необхідних для використання сучасних інформаційних технологій в практичній діяльності поліції; удосконалення навичок професійної роботи з комп’ютерними пристроями, комп'ютерними мережами та електронними документами; напрямами використання інформаційних технологій у практиці боротьби із злочинністю; засвоєння статистичних методів дослідження соціально-правових явищ і прогнозування тенденцій їх розвитку.

Завдання:

-  удосконалення практичних навичок щодо використання інноваційних цифрових пристроїв та комп’ютерних програм в діяльності правоохоронця;

-  навчити аналізувати статистичні дані про правопорушення та формулювати висновки та припущення, що витікають з аналізу даних;

-  володіння основними навиками проведення статистичних досліджень;

-  здатність орієнтуватися в основних методах правової статистики;

-  обирати найефективніші системи та способи правозастосування.