ДИСЦИПЛІНА "ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (+ модуль ПРАВОВА СТАТИСТИКА)", спеціальність 081, заочна форма

Розробник: УТКІНА Галина, доцент кафедри CД та ПП, к.е.н., доцент ( тел. 0680220871, email: utkina.ga@gmail.com)

Мета і завдання навчальної дисципліни  –  є формування знань, умінь та навичок, необхідних для використання сучасних інформаційних технологій в практичній діяльності поліції; удосконалення навичок професійної роботи з комп’ютерними пристроями, комп'ютерними мережами та електронними документами; напрямами використання інформаційних технологій у практиці боротьби із злочинністю; засвоєння статистичних методів дослідження соціально-правових явищ і прогнозування тенденцій їх розвитку.

Завдання:

-  опанування сутністю новітніх інформаційних технологій, які використовуються в діяльності поліції;

-  удосконалення практичних навичок щодо використання інноваційних цифрових пристроїв та комп’ютерних програм в діяльності правоохоронця;

-  вивчення питань щодо напрямів, тенденцій та перспектив розвитку інформаційних технологій в правозастосовчій діяльності;

-  навчити аналізувати статистичні дані про правопорушення та формулювати висновки та припущення, що витікають з аналізу даних;

-  володіння основними навиками проведення статистичних досліджень;

-  здатність орієнтуватися в основних методах правової статистики;

обирати найефективніші системи та способи правозастосування.