ДИСЦИПЛІНА "Інформаційне забезпечення професійної діяльності поліцейського", спеціальність 262, заочна форма

Розробник: УТКІНА Галина, доцент кафедри CД та ПП, к.е.н., доцент ( тел. 0680220871, email: utkina.ga@gmail.com)

Мета і завдання навчальної дисципліни  – формування у слухачів системи знань щодо інформаційних технологій, правових аспектів використання інформаційного забезпечення професійної діяльності; використання інформації, інформаційних технологій, організації інформаційної діяльності.

Завдання:

 • ознайомлення слухачів з сучасними інформаційними системами, що використовуються у діяльності державних органів та установ;
 • формування самостійного мислення, поглиблення навичок аналізу сучасних інформаційних технологій;
 • формування уявлень щодо інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності;
 • прищеплювання умінь та навичок щодо застосування набутих протягом попереднього навчання знань до прийняття об’єктивних, своєчасних, професійних рішень;
 • розвиток загальної політико-правової культури слухачів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

- знати:

 • основні поняття курсу;
 • особливості використання інформаційних технологій в управлінні,
 • правові режими розробки, впровадження, функціонування та захисту інформаційних систем, інформаційних технологій;
 • основні підсистеми та інформаційне забезпечення інформаційно-аналітичної системи Верховної Ради України;
 • автоматизовані технології судочинства і судового діловодства;
 • інформаційні системи та підсистеми в діяльності правоохоронних органів України та державних установ;
 • засоби автоматизації ділових процесів та організації електронного документообігу;
 • методи та засоби захисту інформації;
 • правові проблеми використання сучасних інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності;