Мета: вивчення правових інститутів і методів правового регулювання цивільних та сімейних правовідносин для їх застосування у майбутній практичній діяльності, для забезпечення збалансованого та безпечного розвитку сучасних і прийдешніх поколінь.

 Завдання: забезпечити засвоєння предмету цивільного права, сутності правовідносин, що регулюються цивільним правом, їх склад та підстави виникнення;

поняття та змісту права власності та інших речових прав, загальних положень зобов’язального права, засвоєння юридичної природи, змісту та особливостей укладення різних видів цивільно-правових договорів, юридичної природи та змісту позадоговірних зобов’язань, спадкового та сімейного права.

 Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави та права, конституційне право, господарське право, адміністративне право, земельне право.